Zoek bij NOV-leden

Deze organisaties zijn aangesloten bij Vereniging NOV, de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland, en zij ondersteunen met hun lidmaatschap onder meer het bestaan van het Platform Vrijwillige Inzet. Zij dragen het vrijwilligerswerk een warm hart toe. Kijk eens of jij hen kunt helpen! Zij kunnen vast en zeker iets voor jou betekenen. 

Nog lang niet alle leden van Vereniging NOV staan op deze pagina. Hier werken we aan!

 • 885 keer bekeken 0 comments

  AGORA heeft als missie alle coördinatoren vrijwilligerswerk – waar ook werkzaam - als beroepsvereniging een organisatorisch verband te bieden en hen te vertegenwoordigen. De vereniging zet zich in voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren. Read more about AGORA-beroepsvereniging

 • 383 keer bekeken 0 comments

  Bevorderen van het welzijn van Nieuwegeinse inwoners door het aanbieden, versterken en zichtbaar maken van eenvoudige en informele oplossingen van, voor en door Nieuwegeinse inwoners. Ons vrijwilligerswerk speelt een rol van betekenis voor inwoners die zich willen inzetten voor anderen. De AHN is er voor Nieuwegeinse inwoners die door ziekte, handicap of ouderdom beperkingen ervaren, voor mantelzorgers en voor vrijwilligers. Read more about Algemene Hulpdienst Nieuwegein

 • 623 keer bekeken 0 comments

  Blink biedt informele ondersteuning door vrijwilligers in te zetten bij mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking én bij mensen met een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Ons doel is het ontlasten van de mantelzorger en/of het ondersteunen van de hulpvrager bij het participeren in de samenleving. Blink is actief in de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Grave, St Anthonis, Mill- St Hubert, Boxmeer, Cuijk, Meierijstad, Uden en Boekel. Read more about Blink vrijwilligerswerk

 • 324 keer bekeken 0 comments

  Het Centrum Vrijwilligerswerk bemiddelt tussen organisaties en vrijwilligers, geeft informatie over en biedt ondersteuning en deskundigheidsbevordering op het gebied van vrijwilligerswerk. Read more about Centrum Vrijwilligerswerk Brielle & Westvoorne

 • 1141 keer bekeken 0 comments

  Het doel van de Dierenbescherming is een diervriendelijke maatschappij waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens en bewustzijn. De eigenwaarde van het dier staat voorop, los van de nutswaarde die het voor mensen bezit. Onze centrale gedachte is daarom 'dier, mens en maatschappij'. Read more about De Dierenbescherming

 • 760 keer bekeken 0 comments

  ONBEPERKT GENIETEN & SAMEN GROEIEN De Klup is gespecialiseerd in vrijetijd en vormingsactiviteiten voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en (kwetsbare) mensen uit de wijk. Read more about De Klup

 • 725 keer bekeken 0 comments

  Er is voor iedere inwoner van Nederland op ieder moment van de dag, telefonisch of elektronisch, anoniem een luisterend oor en advies (in de Nederlandse taal) beschikbaar (WMO). Door het bieden van een luisterend oor worden bellers, chatters en mailers door goed opgeleide vrijwilligers in staat gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden. Read more about De Luisterlijn

 • 818 keer bekeken 0 comments

  De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. We ondersteunen Amsterdammers in sociale armoede. Dat doen we met vrijwillige maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens. Read more about De Regenboog Groep

 • 1066 keer bekeken 0 comments

  Handjehelpen gelooft in een wereld waarin mensen zich inzetten voor elkaar. Onze vrijwilligers en stagiairs zetten zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking of een chronische ziekte die thuis wonen. Wij zijn er ook voor (overbelaste) mantelzorgers. Handjehelpen biedt flexibel vrijwilligerswerk dat past in elke agenda. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je vrijwilligerswerk doet. Read more about Handjehelpen

 • 693 keer bekeken 0 comments

  Inzetrooster is een online roosterplatform voor vrijwilligers. Zo kun je je op een eenvoudige manier opgeven voor diensten. De coördinator (beheerder) zet de diensten in het rooster waarna de vrijwilligers zich inschrijven voor een dienst. Hierdoor heb je een up-to-date overzicht en kan je de diensten onderling overdragen. Inzetrooster wordt gebruikt door sportverenigingen, musea, mantelzorg, buurthuizen, buurtpreventie, kerkengenootschappen en vele andere soorten instanties. Read more about Inzetrooster

 • 885 keer bekeken 0 comments

  Psychosociale zorg voor iedereen die geraakt wordt door kanker (patiënten en naasten), laagdrempelig en dichtbij. Read more about IPSO instellingen psychosociale oncologie

 • 455 keer bekeken 0 comments

  De KNAF stelt zich ten doel de beoefening van de autosport in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen, daartoe effectieve regelingen te treffen, de belangen te behartigen van degenen die de geautoriseerde autosport beoefenen, dit laatste zowel in Nederland als daarbuiten. Read more about Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF)

 • 984 keer bekeken 0 comments

  Wij geloven in de kracht van mensen die samenwerken om voor anderen festiviteiten te organiseren die als doelstelling hebben om de verbinding tussen de inwoners van Nederland te vieren en het samenleven prettiger maken. De verbindende schakel in ons land wordt van oudsher gesymboliseerd door ons koningshuis en de viering van Koningsdag. Onze core business is het werken aan vitale oranjefeesten. Daarnaast is de viering van 4 en 5 mei een belangrijke activiteit. Read more about Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

 • 462 keer bekeken 0 comments

  De L. & N. Smit's Stichting is een welzijnsinstelling die werkzaam is in de plaatsen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Zij heeft als doelstelling mensen te ondersteunen om hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten. Het behouden van de regie over het eigen leven is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op onze website vindt u meer informatie over de Stichting en het aanbod van activiteiten. Read more about L. & N. Smit's Stichting

 • 773 keer bekeken 0 comments

  Het Leger des Heils is een beweging die de vreugde van het christelijk geloof deelt met wie daar oren naar heeft en die mensen helpt, die hulp nodig hebben, zonder daarbij onderscheid te maken tussen mensen. Read more about Leger des Heils

 • 762 keer bekeken 0 comments

  Wij streven naar een inclusieve en leefbare lokale samenleving voor elke inwoner en willen daaraan bijdragen door het stimuleren, motiveren en ondersteunen van lokale fondsen in heel Nederland. Read more about Lokale Fondsen Nederland

 • 813 keer bekeken 1 comments

  Wij geloven in een beter, leefbaar Nederland met een vitaal platteland. Een Nederland waar de bewoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun dorp/ regio. Waar bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid en daartoe alle ruimte krijgen. Waar bewoners, samen met andere bewoners, ondernemers, instellingen en overheden werken aan een vitale toekomst voor het platteland. Read more about LVKK, Landeljke Vereniging voor Kleine Kernen

 • 103 keer bekeken 0 comments

  Vrijwilligers spelen een grote rol in de samenleving. MEE & de Wering herkent hun waarde en kracht en draagt bij aan het versterken van rol, regie en kracht. Read more about MEE & de Wering

 • 539 keer bekeken 0 comments

  De missie van MOOIWERK is 'een goed Bredaas vrijwilligersklimaat'! Het doen van vrijwilligerswerk draagt bij aan positieve gezondheid, welzijn en plezier. Vrijwilligerswerk maakt Breda een mooie stad. Wij willen, waar nodig, de de kwaliteit en de infrastructuur van Bredaas vrijwilligerswerk verbeteren. Vrijwilligers bepalen zelf wat ze doen en onder welke voorwaarden. Wij zetten ons in voor alles wat nodig is om vrijwilligerswerk in Breda goed te laten draaien. Read more about MOOIWERK

 • 903 keer bekeken 0 comments

  De BridgeBond wil het bridgespel in de ruimste zin van het woord bevorderen: we organiseren en ondersteunen bridgewedstrijden; ontwikkelen middelen om meer mensen te interesseren voor bridge; helpen bridgeverenigingen en mensen die het bridgespel (willen) beoefenen en overdragen. We werken nauw samen met andere organisaties zowel binnen als buiten Nederland. Read more about Nederlandse BridgeBond

 • 327 keer bekeken 0 comments

  De wensen en behoeften, problemen en dilemma’s van ouderen die in Nederland geboren zijn en ouderen die tijdens hun leven naar Nederland zijn verhuisd komen voor het overgrote deel overeen. Alle ouderen willen graag oud worden in een omgeving die voor hen herkenbaar is en bij hen past. Deels echter zien wij in de groeperingen van oudere migranten specifieke zaken die aandacht behoeven. Read more about NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

 • 805 keer bekeken 0 comments

  De NPV is een christelijke beweging die zich inzet voor de bescherming van het leven. Dat doen we door lobby, door persoonlijk advies en door praktische hulp. Omdat we geloven dat elk leven van eerste kreet tot laatste zucht de moeite waard is om geleefd te worden. Read more about NPV Thuishulp

 • 49 keer bekeken 0 comments

  Door middel van educatie aan de jeugd een betere wereld helpen creeeren voor de toekomst. Read more about Peace and Values

 • 726 keer bekeken 0 comments

  Grenzen verleggen, uitdagingen aangaan en genieten op en aan het water, samen of alleen. Het kan allemaal! SailWise biedt al 45 jaar watersportvakanties voor mensen met een handicap. Ons motto is: iedereen kan watersporten. Je hebt een actieve rol in het reilen en zeilen van de week, want de vakantie maak je samen! Met de juiste aanpassingen kan iedereen (leren) watersporten. De ene keer grensverleggend, de andere keer genieten van zon, wind en water en de mooie omgeving. Niets moet, alles ka Read more about SailWise

 • 21 keer bekeken 0 comments

  Wij creëren impactvolle verbindingen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. We bouwen zo samen aan een hechter Brainport waar iedereen mee kan doen. We brengen bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact zodat maatschappelijke organisaties tijd en talent van medewerkers kunnen inzetten om impact te vergroten of extra’s kunnen bieden aan hun cliënten of kwetsbare mensen. Read more about Samen voor Eindhoven

 • 623 keer bekeken 0 comments

  Vrijwilllige thuismentoren van School's cool ondersteunen in heel Nederland, zo goed mogelijk, zoveel mogelijk kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, zodat zij hun kansen op succes op school en in het leven vergroten. Read more about School's cool Nederland

 • 428 keer bekeken 0 comments

  Samen doen, samen denken, samen beslissen en samen werken! Sociom is zichtbaar en goed geworteld in buurten, dorpen en wijken en maakt sámen met mensen meer mogelijk. Dit doen wij met aandacht, advies en hulpverlening voor het vergroten van de zelfredzaamheid en talenten van mensen. Read more about Sociom

 • 763 keer bekeken 0 comments

  Onze missie: inwoners leiden hun leven zoals zij dat zelf voor ogen hebben. Onze visie: Carrefour zoekt samen met inwoners naar antwoorden op vragen uit het dagelijkse leven vanuit vertrouwen, nabij en met gezond verstand. Read more about Stichting Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder

 • 809 keer bekeken 0 comments

  Wij vinden dat het hier nog mooier wordt als alle 600.000 anderstaligen met een taalvraag in Nederland mee kunnen doen. Wie de taal beheerst, kan zich ontwikkelen, ambities waarmaken en zich thuis voelen. Taalcoaching door vrijwilligers is het krachtigste middel voor anderstaligen om de Nederlandse taal beter te leren spreken. Stichting Het Begint met Taal vergroot de kwaliteit van taalcoaching met materiaal, advies en training. Read more about Stichting Het Begint met Taal

 • 286 keer bekeken 0 comments

  Palazzoli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten. Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn. Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzoli terecht in inloophuizen in Hulst en Vlissingen. Read more about Stichting Palazzoli

 • 272 keer bekeken 0 comments

  Een studiekring is een succesvolle combinatie van ontmoeten, ervaringen delen en nieuws ontdekken. ‘Het houdt het hoofd jong en bevredigt de nieuwsgierigheid’, aldus één van de deelnemers. Bij ‘studie’ moet u eerder denken aan een nieuwsgierige oriëntatie op nieuwe onderwerpen, dan aan diepgravende studie. Bij een studiekring blijft je geest actief. Read more about Stichting Platform Studiekringen 50Plus

 • 801 keer bekeken 0 comments

  Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van mensen met én zonder beperking in een zeilboot om op deze manier hen een zinvolle vrijetijdsbeleving te bezorgen. Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, positieve beeldvorming en plezier vormt de basis van de activiteiten. Read more about Stichting Plons

 • 711 keer bekeken 0 comments

  We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Missie: Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Visie: Een beweging op gang brengen in NL waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zie Read more about Stichting Present

 • 429 keer bekeken 0 comments

  Stichting Social Klus streeft naar maatwerk en we denken graag met je mee. Durf te vragen! Niet voor niets is ons motto: “Want alles is een sociale klus”! Read more about Stichting Social Klus

 • 806 keer bekeken 0 comments

  Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal alleen thuis. Veel ouderen verliezen zo gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Read more about Stichting Vier het Leven

 • 313 keer bekeken 0 comments

  Terre des Hommes Nederland wil kinderuitbuiting voorkomen, kinderen uit uitbuitingssituaties halen en ervoor zorgen dat deze kinderen hun ontwikkeling in een veilige omgeving kunnen voortzetten. Terre des Hommes Nederland richt zich op seksuele uitbuiting van kinderen, de ergste vormen van kinderarbeid, kinderhandel en migratie, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en kinderbescherming in humanitaire crisissen. Read more about Terre des Hommes Nederland

 • 761 keer bekeken 0 comments

  Onze missie luidt: “Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken” Read more about Unie van Vrijwilligers

 • 495 keer bekeken 0 comments

  De VMCA is er voor vrijwilligers en mantelzorgers. Wij stellen de kansen en mogelijkheden voor vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties voorop. We bevorderen sociale cohesie en participatie binnen de Almeerse samenleving. Om dit te realiseren bieden wij diverse projecten en activiteiten die zich richten op ondersteuning, versterking en stimulering. We streven ernaar een stevig fundament te bouwen voor vrijwilligers en mantelzorgers in Almere. Read more about VMCA

 • 286 keer bekeken 0 comments

  Welzijn Rijswijk versterkt het welzijn van mensen door de kracht van samen optimaal in te zetten. Read more about Welzijn Rijswijk

 • 119 keer bekeken 0 comments

  Schone lucht, CO2-opslag, regen, vruchtbare aarde, bevruchting van gewassen door insecten, voedsel, medicijnen… allemaal voorbeelden van ons ‘natuurlijk kapitaal’. We vinden het heel normaal dat onze aarde deze diensten levert. Het lijkt misschien alsof ze gratis en oneindig zijn, maar dat is helaas niet waar Read more about Wereld Natuur Fonds

 • 249 keer bekeken 0 comments

  WijZijn gelooft in de alledaagse kracht van mensen en van reeds bestaande krachten in stad, wijk, buurt en dorpskern. Die krachten in sociale samenhang verbinden en benutten is onze uitdaging! Wij zijn er voor alle burgers, omdat iedereen er toe doet. Read more about WijZijn Traverse Groep

 • 225 keer bekeken 0 comments

  Xtra ondersteunt bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Xtra vormt het bestuur van de organisaties Mooi welzijn, Voor welzijn, Zebra welzijn, MEE Zuid-Holland Noord, VTV, Xtra plus, Xtra werk en JongLeren. Read more about Xtra - Stichting Mooi

 • 229 keer bekeken 0 comments

  Elk kind moet op vakantie kunnen. Soms is dat niet vanzelfsprekend, omdat kinderen extra begeleiding nodig hebben bij het dagelijks leven. Deze kinderen wil Y Camps een onvergetelijke vakantie bieden mét deze extra begeleiding. Read more about Y Camps - YMCA Nederland

 • 221 keer bekeken 0 comments

  Zo’n 200 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor Yarden. Onze vrijwilligers zijn er voor anderen die een verlies te verwerken hebben en een moeilijke tijd doorgaan. Met hun vrijwilligerswerk bieden zij emotionele en praktische hulp; voor, tijdens en na het afscheid. Read more about Yarden Uitvaartzorg

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie settings