Inspraak en medezeggenschap

Inspraak en medezeggenschap zorgt ervoor dat vrijwilligers zich erkend, serieus genomen en onderdeel van de organisatie voelen en helpt tevens bij het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het werk. Inspraak kan op verschillende manieren plaatsvinden; van informeel tot formeel. Lees hier meer over welke vormen je (ook in combinatie met elkaar) kunt toepassen. Je kunt ook de handreiking voor vrijwilligers en/of de handreiking voor organisaties downloaden.

Informeel

Onder informele vormen vallen allerlei manieren om belanghebbenden te raadplegen. Dit kan variëren van bijeenkomsten tot enquêtes. Vrijwilligers praten en denken mee, maar hebben geen directe invloed op besluitvorming. Het zijn vaak de meest toegankelijke vormen van inspraak voor vrijwilligers. Het vindt vaak plaats in ongedwongen sfeer en vraagt geen speciale voorbereiding of kennis. Voor vrijwilligers is deze vorm dus niet zo intensief. Voor de organisatie is het intensiever, omdat bijv. bijeenkomsten steeds opnieuw uitgedacht moeten worden. 

Minder formeel

Vrijwilligers kunnen ook deelnemen aan overleggen of werkgroepen die een vaste plek hebben in de besluitvormingsstructuur. Vrijwilligers die daaraan deelnemen doen dat op persoonlijke titel en vanuit hun eigen kennis en ervaring als vrijwilliger. Het voordeel is dat de input van de vrijwilligers meer directe invloed op de besluitvorming heeft.

Formeel

Je kunt er ook voor kiezen om het meepraten en meedenken door vrijwilligers een vaste plek te geven in de formele besluitvormingsstructuur.  Het voordeel hiervan is dat vooraf duidelijk is waar en op welke manier vrijwilligers inspraak op hebben en dat hun inspraak ook voor de toekomst gewaarborgd is. Formele medezeggenschap kan georganiseerd worden via de volgende vormen:

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen