3 redenen waarom bedrijven (nog) geen medewerkers-vrijwilligerswerk doen

Je wilt goed doen voor de samenleving en laat je medewerkers graag groeien door hen mogelijkheden te bieden om als vrijwilliger een rol in de samenleving te laten vervullen door medewerkersvrijwilligerswerk. Maar wellicht heb je nog strategische vragen op weg naar de next step. Good Busy kan je helpen bij een succesvolle aanpak.

 

Wat is medewerkersvrijwilligerswerk

Vrijwillige inzet door je medewerkers wordt ook wel medewerkersvrijwilligerswerk of corporate volunteering of employee volunteering genoemd. Dit is als medewerkers van een onderneming tijd en kennis beschikbaar stellen voor sociale ondernemingen, non-profit organisaties of goede doelen. Dit kan door bij te dragen aan eenmalige activiteiten of door het aangaan van langdurige verbindingen om samen - lokale - gemeenschappen te versterken en sociale impact te creëren.

Het doen van vrijwilligerswerk door medewerkers heeft een grote sociale impact die verder gaat dan de vrijwilligersactiviteit zelf.

 

 

 

Impact voor de samenleving

  • Je bedrijf draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het zijn van een echte sámen-leving
  • Het verbindt diverse doelgroepen in de samenleving die elkaar niet altijd op natuurlijke wijze ontmoeten
  • 61% van de bedrijven in Nederland draagt al actief bij aan de samenleving, vaak in de vorm van sponsoring en giften, maar veel maatschappelijke organisaties zijn ook op zoek naar expertise en praktische ondersteuning en vrijwilligers en bedrijven kunnen daar een substantiële bijdrage aan leveren.
 

Impact voor je medewerkers

  • 84% van de medewerkers krijgt als vrijwilliger meer inzicht en begrip in de doelgroep en de sociale problematiek van deze doelgroep. Dit leidt tot breder begrip voor mensen die het moeilijk en/of sociale problemen hebben. Ook geeft het een gevoel van purpose en zingeving.
  • 77% van de medewerkers geeft aan dat door het bedrijf gesteunde vrijwilligersactiviteiten essentieel zijn voor het welzijn en vitaliteit van medewerkers.
  • Medewerkers ontwikkelen (soft) skills via vrijwillige inzet.
 

Impact voor je bedrijf

  • Het versterkt je reputatie en concurrentiepositie als betrokken bedrijf
  • 79% van de medewerkers zoekt werkgevers met purpose ofwel zingeving. Het positioneert jouw bedrijf, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, als aantrekkelijke werkgever. 
  • 57% minder verloop als medewerkers zich verbonden voelen door inspanningen van een bedrijf op het gebied van vrijwilligerswerk
 

 

 

Impact maken

Een partnerschap tussen een bedrijf en een non-profitorganisatie kan beide partijen veel opleveren en samen kunnen ze veel impact maken. De Good Busy impact circle maakt zichtbaar waar de belangen van partijen samenkomen en dat is de plek waar de meeste impact plaatsvindt. Lees meer

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk betrokken ondernemen vanuit 5 M's

Medewerkersvrijwilligerswerk is een vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Er zijn diverse manieren om als bedrijf je MBO vorm te geven. Zo kun je aan de samenleving bijdragen door het delen van resources zoals mensen, middelen, munten en expertise. Aan de basis van deze filosofie staat het 5M-model. Lees meer.

 Voorbeeld van afbeelding

 

 


 

 

 

 

Uitgelicht

Veel bedrijven binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) staan positief tegenover maatschappelijke inzet door medewerkers. Ook gebeurt er al heel veel, vaak onbewust, maar toch kunnen er ook redenen zijn waarom bedrijven (nog) niet begonnen zijn aan medewerkersvrijwilligerswerk.

Daar ligt nog een kans, omdat juist midden- en kleinbedrijven een verbindende rol kunnen vervullen tussen het bedrijf, de medewerkers en de (lokale) samenleving. In wetenschappelijk onderzoek kijken Dr. Stephanie Koolen-Maas en Prof. Dr. Lucas Meijs naar de barrières die het midden- en kleinbedrijf ervan kunnen weerhouden om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Daarnaast onderzoeken zij hoe deze barrières overkomen kunnen worden.*

Barrière 1: Ontoereikend sector-overschrijdend netwerk

Het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld zijn twee aparte werelden - met eigen doelen, normen en waarden, interesses en werkwijzen - die soms ver van elkaar verwijderd zijn. Het (MKB) en maatschappelijke organisaties komen elkaar daardoor niet altijd op natuurlijke wijze tegen. Hierdoor kan het zijn dat het bestaande netwerk van een bedrijf of maatschappelijke organisatie ontoereikend is om waardevolle sector-overstijgende samenwerkingen te ontplooien. Bedrijven willen dan wel graag samenwerken met het maatschappelijke middenveld, maar weten niet bij wie zij kunnen aankloppen. Veelal resulteert dit in samenwerkingen binnen het eigen persoonlijke netwerk of het willen ontplooien van samenwerkingen met gebruikelijke (grote en bekende) maatschappelijke organisaties of bedrijven.

Oplossing: Bedrijven kunnen contact leggen met intermediaire (lokale) partijen zoals Stichting Present, De Uitdaging, De Beursvloer en lokale vrijwilligerscentrales. Al deze partijen hebben een groot netwerk binnen de maatschappelijke wereld en hebben als taak de organisaties en vrijwilligers aan elkaar te verbinden. Zij kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengen, waardoor er gevarieerde, waardevolle partnerschappen ontstaan buiten het bestaande netwerk met veelal een lokaal karakter.

Barrière 2: Onvoldoende middelen

Het leveren van een maatschappelijke bijdrage is voor veel bedrijven geen kernactiviteit. Hierdoor heeft het MKB – in tegenstelling tot grote bedrijven - geen tot zeer beperkte middelen beschikbaar om samenwerkingen met of bijdragen aan maatschappelijke organisaties te ontplooien. Waar grote bedrijven een eigen corporate foundation, afdeling of een werknemer hebben met een formeel beleid, valt de verantwoordelijkheid voor bedrijfsfilantropie of maatschappelijke partnerschappen bij het MKB onder de directeur, een manager of een medewerker die dit veelal vrijwillig op zich neemt naast zijn/haar bestaande functie. Hierdoor ontbreekt het vaak aan een formeel beleid omtrent samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en het maken van filantropische bijdragen.

Oplossing: Allereerst beseffen dat elk bedrijf een passende bijdrage kan leveren en dat elke bijdrage waardevol is. Good Busy heeft hiervoor twee documenten ontwikkeld die helpen bij het ontwikkelen van een strategie en geeft tips hoe je praktisch aan de slag kunt. En onthoud: het hoeft niet in één keer perfect. Wil je weten hoe andere bedrijven het aanpakken? Op deze inspiratiepagina staan voorbeelden van allerlei bedrijven en hun aanpak.

Barrière 3: Onvoldoende kennis en ervaring

Het kan het MKB ook ontbreken aan de juiste kennis, kunde en ervaring om een waardevolle bijdrage te leven aan maatschappelijke organisaties. Omdat formeel beleid veelal ontbreekt, weten bedrijven niet altijd hoe zij praktisch kunnen samenwerken met maatschappelijke organisaties of hoe zij een samenwerking kunnen ontplooien. Bedrijven willen dan graag een steentje bijdragen, maar weten simpelweg niet hoe (of zij kunnen niet kiezen tussen de eindeloze mogelijkheden): Welke problematiek speelt er in de samenleving? Waar hebben maatschappelijke organisaties behoefte aan? Past dit bij onze medewerkers en kunnen wij dit faciliteren? Zo ja, op welke wijze?

Oplossing: Een brede oriëntatie op maatschappelijk betrokken ondernemen is een goed uitgangspunt. Op onze site is veel informatie te vinden, zoals de verschillende opties van MBO. Ook staan er artikelen vol kennis en ervaringen van ander bedrijven. Zo krijgen bedrijven al een beeld van de verschillende mogelijkheden. Wil je er verder over praten met iemand van Good Busy? Kijk dan op de contactpagina.

*Deze resultaten komt voort uit lopend onderzoek. Zie o.a. Maas, S.A. & Lucas C.P.M. Meijs (2020). Easing into business-nonprofit partnerships: Third party intermediary organizations as catalysts for corporate community involvement. In S.A. Maas, In the moment of giving: Essays on contemporary forms of private and corporate philanthropy (pp. 97 – 127). PhD Dissertation, Erasmus University Rotterdam (2020).

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.