3 redenen waarom bedrijven (nog) geen medewerkers-vrijwilligerswerk doen

Veel bedrijven binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) staan positief tegenover maatschappelijke inzet door medewerkers. Ook gebeurt er al heel veel, vaak onbewust, maar toch kunnen er ook redenen zijn waarom bedrijven (nog) niet begonnen zijn aan medewerkersvrijwilligerswerk.

Daar ligt nog een kans, omdat juist midden- en kleinbedrijven een verbindende rol kunnen vervullen tussen het bedrijf, de medewerkers en de (lokale) samenleving. In wetenschappelijk onderzoek kijken Dr. Stephanie Koolen-Maas en Prof. Dr. Lucas Meijs naar de barrières die het midden- en kleinbedrijf ervan kunnen weerhouden om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Daarnaast onderzoeken zij hoe deze barrières overkomen kunnen worden.*

Barrière 1: Ontoereikend sector-overschrijdend netwerk

Het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld zijn twee aparte werelden - met eigen doelen, normen en waarden, interesses en werkwijzen - die soms ver van elkaar verwijderd zijn. Het (MKB) en maatschappelijke organisaties komen elkaar daardoor niet altijd op natuurlijke wijze tegen. Hierdoor kan het zijn dat het bestaande netwerk van een bedrijf of maatschappelijke organisatie ontoereikend is om waardevolle sector-overstijgende samenwerkingen te ontplooien. Bedrijven willen dan wel graag samenwerken met het maatschappelijke middenveld, maar weten niet bij wie zij kunnen aankloppen. Veelal resulteert dit in samenwerkingen binnen het eigen persoonlijke netwerk of het willen ontplooien van samenwerkingen met gebruikelijke (grote en bekende) maatschappelijke organisaties of bedrijven.

Oplossing: Bedrijven kunnen contact leggen met intermediaire (lokale) partijen zoals Stichting Present, De Uitdaging, De Beursvloer en lokale vrijwilligerscentrales. Al deze partijen hebben een groot netwerk binnen de maatschappelijke wereld en hebben als taak de organisaties en vrijwilligers aan elkaar te verbinden. Zij kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengen, waardoor er gevarieerde, waardevolle partnerschappen ontstaan buiten het bestaande netwerk met veelal een lokaal karakter.

Barrière 2: Onvoldoende middelen

Het leveren van een maatschappelijke bijdrage is voor veel bedrijven geen kernactiviteit. Hierdoor heeft het MKB – in tegenstelling tot grote bedrijven - geen tot zeer beperkte middelen beschikbaar om samenwerkingen met of bijdragen aan maatschappelijke organisaties te ontplooien. Waar grote bedrijven een eigen corporate foundation, afdeling of een werknemer hebben met een formeel beleid, valt de verantwoordelijkheid voor bedrijfsfilantropie of maatschappelijke partnerschappen bij het MKB onder de directeur, een manager of een medewerker die dit veelal vrijwillig op zich neemt naast zijn/haar bestaande functie. Hierdoor ontbreekt het vaak aan een formeel beleid omtrent samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en het maken van filantropische bijdragen.

Oplossing: Allereerst beseffen dat elk bedrijf een passende bijdrage kan leveren en dat elke bijdrage waardevol is. Good Busy heeft hiervoor twee documenten ontwikkeld die helpen bij het ontwikkelen van een strategie en geeft tips hoe je praktisch aan de slag kunt. En onthoud: het hoeft niet in één keer perfect. Wil je weten hoe andere bedrijven het aanpakken? Op deze inspiratiepagina staan voorbeelden van allerlei bedrijven en hun aanpak.

Barrière 3: Onvoldoende kennis en ervaring

Het kan het MKB ook ontbreken aan de juiste kennis, kunde en ervaring om een waardevolle bijdrage te leven aan maatschappelijke organisaties. Omdat formeel beleid veelal ontbreekt, weten bedrijven niet altijd hoe zij praktisch kunnen samenwerken met maatschappelijke organisaties of hoe zij een samenwerking kunnen ontplooien. Bedrijven willen dan graag een steentje bijdragen, maar weten simpelweg niet hoe (of zij kunnen niet kiezen tussen de eindeloze mogelijkheden): Welke problematiek speelt er in de samenleving? Waar hebben maatschappelijke organisaties behoefte aan? Past dit bij onze medewerkers en kunnen wij dit faciliteren? Zo ja, op welke wijze?

Oplossing: Een brede oriëntatie op maatschappelijk betrokken ondernemen is een goed uitgangspunt. Op onze site is veel informatie te vinden, zoals de verschillende opties van MBO. Ook staan er artikelen vol kennis en ervaringen van ander bedrijven. Zo krijgen bedrijven al een beeld van de verschillende mogelijkheden. Wil je er verder over praten met iemand van Good Busy? Kijk dan op de contactpagina.

*Deze resultaten komt voort uit lopend onderzoek. Zie o.a. Maas, S.A. & Lucas C.P.M. Meijs (2020). Easing into business-nonprofit partnerships: Third party intermediary organizations as catalysts for corporate community involvement. In S.A. Maas, In the moment of giving: Essays on contemporary forms of private and corporate philanthropy (pp. 97 – 127). PhD Dissertation, Erasmus University Rotterdam (2020).

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen