Over NOV

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij Vereniging NOV zijn 370 (koepel)organisaties aangesloten. Dit zijn organisaties die met of voor vrijwilligers werken. Inhoudelijk bestrijken de lidorganisaties het gehele maatschappelijke spectrum: sport, zorg, groen, veiligheid, jeugd, kunst, cultuur, kerken, politiek enzovoort.

Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. De leden van Vereniging NOV bepalen samen het beleid voor de toekomst.

Belangenbehartiging

We zijn een serieuze gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. We laten zien wat het effect is van wet- en regelgeving. We denken mee over beleid en geven advies. Ook óngevraagd. Belangrijkste opdracht in de collectieve belangenbehartiging is het zichtbaar maken van het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk door namens en met de leden standpunten over actuele thema’s te formuleren en uit te dragen wanneer daar aanleiding toe is. En door te reageren op politieke ontwikkelingen en bij te dragen aan beleidsontwikkeling.

Ontstaan

NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) werd in 1994 aangewezen als een van de twee ondersteuningsinstellingen voor het vrijwilligerswerk. NOV behartigde de belangen van vrijwilligers in Nederland. De andere organisatie, stichting VrijwilligersManagement (sVM), moest het vrijwilligerswerk vernieuwen en professionaliseren.

In de loop van de tijd vervaagde het onderscheid tussen beide organisaties. Steeds vaker werkten NOV en sVM samen. Begin 2003 werd de samenwerking formeel. De werkorganisatie van NOV scheidde zich af en fuseerde met sVM. De nieuwe naam van de gefuseerde organisatie werd CIVIQ, instituut vrijwillige inzet (per 1 januari 2007 opgegaan in MOVISIE). De verenigingsactiviteiten van NOV gingen verder onder de noemer Vereniging NOV.

Vanaf 1 januari 2012 heeft Vereniging NOV weer een eigen ondersteuningsbureau en is volkomen onafhankelijk van MOVISIE. 

Lees ook de statuten van Vereniging NOV.