Regeling Gratis VOG voor meer vrijwilligers en meer dan seksueel grensoverschrijdend gedrag

ProfielfotoMark Molenaar October 09, 2018 1951 keer bekeken 0 comments

Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen een gratis VOG kunnen krijgen. Daarvoor moet hun vrijwilligersorganisatie zich aanmelden voor de regeling via www.gratisvog.nl. Dat kan per 1 november 2018.

Tot die tijd is de regeling alleen nog voor vrijwilligers die werkzaam zijn bij vrijwilligersorganisaties die werken met mensen met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. De bestaande regeling moet helpen bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De nieuwe regeling moet helpen verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers te voorkomen.

De drie belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling Gratis VOG voor vrijwilligers zijn:

  1. Er moet sprake zijn van vrijwilligerswerk. Dit betekent dat er geen verplichting bestaat om de werkzaamheden uit te voeren, dat er geen sprake is van betaalde activiteiten (een vergoeding binnen de fiscale vrijwilligersregeling is wel mogelijk) en dat de werkzaamheden in georganiseerd verband plaatsvinden. 
  2. De vrijwilliger werkt met kwetsbare personen. Het ‘werken met’ houdt in zich dat er sprake is van een direct contact. Onder kwetsbare personen verstaat de minister bijvoorbeeld minderjarigen, mensen die zorg- en ondersteuning ontvangen en mensen met een verstandelijke beperking, maar hij geeft geen strikte definitie. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten beargumenteren waarom zij vinden dat hun vrijwilligers werken met kwetsbare personen. 
  3. De organisatie moet een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteren. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet een organisatie het beleid toelichten in een beleidsplan of een link naar haar website opnemen waar het plan is uitgewerkt.

De brede regeling gaat op 1 november in en aanvragen kan dan via www.gratisvog.nl. Organisaties die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen dat nu al.

De brief van de minister aan de Kamer kun je hier downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/09/kamerbrief-regeling-gratis-vog-voor-vrijwilligers

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings