15. Onderzoek & wetenschap

03-05-2023
968 keer bekeken 0 reacties

NOV is vaste partner in drie belangrijke onderzoeken die inzichten geven over de ‘Stand in het land’ van het vrijwilligerswerk.

Geven in Nederland

Vereniging NOV neemt deel aan de maatschappelijke klankbordgroep van het VU-onderzoek Geven in Nederland. Dit tweejaarlijkse onderzoek geeft heel veel informatie over zowel het geven van geld aan goede doelen, het slim verwerven daarvan als ook het geven van tijd in de vorm van vrijwillige inzet. Markante uitkomsten zijn dat 44% vrijwilligerswerk doet voor maatschappelijke organisaties. Daarnaast biedt 67% informele hulp, 29% actief burgerschap en 15% online burgerschap. Dit percentage van 44% is hoger dan dat van het CBS met data van 2021. Opvallend ook dat 3 op de 10 vrijwilligers een bestuurlijke rol heeft. En tot slot dat mensen die een betaalde hebben en vrijwilligerswerk doen zich het meest gelukkig voelen! Zie verder filantropischestudies.nl.

Nationaal Verenigingsonderzoek

Het tweede onderzoek waar NOV vooraf meedenkt over de vragen en achteraf over de duiding van de antwoorden is het jaarlijkse Nationaal Verenigingsonderzoek. Dit geeft een veelheid aan inzichten in ook specifiek de door en met vrijwilligers georganiseerde verenigingen. Uitkomsten zijn dat de helft van de door en met vrijwilligers georganiseerde verenigingen moeite hebben met het vinden van bestuursleden.  Een kwart van de verenigingen geeft aan onder druk te staan. En 17% van de kunst-, cultuur- en hobbyverenigingen zien het voortbestaan in gevaar. Maar ook sport scoort hoog met 13%. De aandacht voor inclusie en diversiteit stijgt, 61 % van de verenigingen besteedt hier aandacht aan, echter de uitwerking blijft achter.  Resultaten 2022 – Nationaal Verenigings Onderzoek

CBS-onderzoek

Het CBS onderzoekt regelmatig de deelname aan vrijwilligerswerk. In 2021 was 39% van de inwoners van 15+ actief in enige vorm van vrijwilligerswerk. Lager dan voor Covid, maar ook weer veel hoger dan in de lockdowns. In elk onderzoek lopen ook een aantal specifieke vragen mee. NOV en VWS overleggen met het CBS welke vragen dat zijn. In het onderzoek van 2021 ging dat over: 

  • Vrijwilligerstevredenheid (een cijfer van 7,6)
  • Actief zijn voor een buurt- of inwonersinitiatief (3 % van de respondenten)
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als reden om géén vrijwilligerswerk te doen (1% van de respondenten)
  • Houdt de werkgever rekening met je vrijwilligerswerk? Bijna de helft antwoordde dat hij/zij dat niet wist. Een derde gaf aan dat dat niet het geval is en 18 procent zei dat de werkgever wel rekening houdt met werknemers die vrijwilligerswerk doen. Er is nog een wereld te winnen!

Op de wetenschapspagina's van het Platform Vrijwillige Inzet is meer informatie te vinden.

Foto: #100verhalen: Henriet - aandacht voor neerslag

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen