09. Hulp bij implementatie van wet- en regelgeving

25-01-2023
570 keer bekeken 0 reacties

Vrijwilligers en hun organisaties zien wet- en regelgeving als een januskop met twee gezichten: enerzijds helpend vanwege de structuur en kaders, anderzijds belemmerend vanwege complexiteit of onbekendheid. Waarmee hebben we als Vereniging NOV vrijwilligers en hun organisaties geholpen in 2022?

Kennis delen 

In 2022 is Vereniging NOV erin geslaagd om met de weinig toebemeten tijd de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden op het gebied van wet- en regelgeving te verrichten. Met acht uur per week, hebben we via telefoon, Platform Vrijwillige Inzet of e-mail geadviseerd. Zo'n 50 vragen werden per e-mail gesteld. Telefonisch werden er ongeveer 30 vragen beantwoord. Ook via het forum werden er vragen gesteld en beantwoord. De vragen variĆ«ren sterk, ook in perspectief: dat van de vrijwilliger of de vrijwilligersorganisatie. De meeste vragen gaan over vrijwilligersvergoedingen, vrijwilligersverzekeringen, het werken met vrijwilligers die geen Nederlandse nationaliteit hebben en over verplichtingen tussen vrijwilliger en organisatie.  

Toerusten van (groepen) vrijwilligers 

Webinars zijn in 2022 een probaat middel gebleken om kennis, informatie en ervaringen te delen. Ook fysiek kon er weer het nodige worden georganiseerd. Achtmaal werd meegewerkt aan webinars en workshops. Er waren workshops en webinars specifiek georganiseerd op het gebied van wet- en regelgeving en verder werden tijdens evenementen, festivals en vrijwilligersdagen een bijdrage geleverd.   

Belangenbehartiging 

Om tot uitwisseling van kennis en ervaring te komen, organiseert NOV ook het netwerk wet- en regelgeving. In dit netwerk representeren meer dan tien deelnemers grote koepelorganisaties en daarmee tienduizenden vrijwilligers. Driemaal kwam het netwerk online bijeen en eenmaal werd er in Utrecht overleg gevoerd. Naast het delen van kennis en informatie worden er gezamenlijke vraagstukken verkend zoals een corona-draaiboek en de SPUK-regeling. Tenslotte hebben de netwerkleden een schrijven ondertekend, waarin minister Kaag wordt verzocht om minder regeldruk voor vrijwilligers en hun organisaties.  Zie ook het jaarverslag onderdeel 07. Lobby: Wet- en regelgeving knelt meer en meer.

Website 

De veelgevonden website van Vereniging NOV en specifiek de meer dan 20 onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving voorzien bezoekers van kennis en informatie. Bezoekers zoeken het vaakst naar informatie over de vrijwilligersvergoeding. 

Voorwerk voor 2023 

In 2022 hebben we gewerkt aan een plan waarmee meer tijd beschikbaar komt om wet- en regelgeving uit te leggen. Het plan is om met vrijwilligersorganisaties om tafel te gaan en te vernemen waar vraagstukken of belemmeringen worden ervaren als het gaat om wet- en regelgeving. En, ter plekke deze vraagstukken proberen op te lossen al dan niet met behulp van experts. Als Vereniging NOV willen we dat stichtingen en verenigingen toekomen aan hun kernactiviteiten en daarbij niet gehinderd worden door wet- en regelgeving.  Ook in 2023 willen we niet alleen vragen beantwoorden en ervaringen uitwisselen, maar ook een aandeel leveren in kwalitatief goed bestuur. Wat is goed bestuur en wat helpt hierbij? Dat zijn de vragen die hierin leidend zijn.  

Foto: Bestuursleden kegelclub treden op bij Max Meldpunt van omroep Max

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen