05. Vrijwilligersbeleid als basis van vertrouwen; Goed Geregeld

25-01-2023
540 keer bekeken 0 reacties

Het NOV-keurmerk laat zien dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en -management. Vrijwilligers zijn trots op hun organisatie en stralen dat uit. Dat is de beste reclame voor nieuwe vrijwilligers.

Voor de buitenwereld staat het NOV-keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een organisatie met keurmerk heeft de zaken goed geregeld voor vrijwilligers. Ook samenwerkingspartners en financiers vinden dat belangrijk.

Goed Geregeld

In 2022 hebben 20 organisaties het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld voor het eerst behaald of verlengd. 

 • MARA, Zuid-Holland
 • Tendens vakanties
 • Steunpunt informele zorg Breda
 • Stichting Sailwise
 • Leger des Heils W7G regio Noordwest
 • Vrijwilligerscentrum Haarlem e.o.
 • Toon Hermanshuis Roermond
 • Bibliotheek de Boekenberg Spijkernisse
 • Bibliotheek De Groene Venen
 • Quiet Community Tilburg
 • BiblioNu Horst een de Maas/Venray
 • Bibliotheek Lek & Ijssel
 • Zorggroep Sint Maarten
 • Wittenberg te Haaften
 • Thebe Hagedonk
 • VMCA Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (EVI)
 • Social Klus
 • VTV
 • Rechtswinkel Tilburg
 • Middin

Adviseurs en eindbeoordelaars

In 2022 hebben we 13 nieuwe adviseurs opgeleid om organisaties te begeleiden, adviseren en beoordelen in hun proces naar het keurmerk. Omdat niet in iedere gemeente een vrijwilligerscentrale of een lokaal steunpunt voor vrijwilligerswerk aanwezig is, zijn er 4 adviseurs die landelijk actief zijn om een organisatie te adviseren en begeleiden.

In totaal waren er in 2022 76 adviseurs geregistreerd op het Platform Vrijwillige Inzet. Er zijn ook adviseurs gestopt. Meestal vanwege ander werk en het ontbreken van een opvolger binnen de vrijwilligerscentrale. Dit gebeurt soms omdat een Centrale ervoor kiest om op een andere manier te werken aan vrijwilligersbeleid in hun gemeente, zoals de vrijwilligerscentrale in Amsterdam. Daarnaast zijn er vier eindbeoordelaars. Dit zijn senior adviseurs, die met hun definitieve eindbeoordeling toezien op de kwaliteit van het traject.   

Intervisie

Er zijn in 2021 twee online intervisiesessies geweest. Eén specifiek voor beginnende en minder ervaren adviseurs (9 deelnemers) en een intervisie voor ervaren adviseurs (7 deelnemers). De reacties waren bijzonder positief: de deelnemers wisselden ervaringen uit en bespraken praktijkvoorbeelden.  

Ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling is 2022 is dat organisaties door Corona minder of weinig focus hadden op vrijwilligersbeleid. Dat zien we ook terug bij de medewerkers van vrijwilligerscentrales. Sommige trajecten liggen daardoor stil of zijn op de lange baan geschoven. In de loop van 2022 nam de belangstelling weer toe. De verwachting is dat dit zich verder doorzet naar 2023. We telden dit jaar 1009 gebruikers die met een apart account aan hun vrijwillligersbeleid werkten op www.vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl.

Toekomst

Doordat een deel van de vrijwilligers is gestopt door corona, door vergrijzing en door een toenemende druk op vrijwilligers door mantelzorgtaken, zien we dat de druk op vrijwilligers toeneemt en dat het voor organisaties lastiger is om nieuwe vrijwilligers te vinden en te blijven betrekken.  Het goed organiseren van alle zaken rondom het vrijwilligerswerk, kan een organisatie helpen om toekomstproof te zijn. Hier liggen kansen voor het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.  

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen