Wat is skills-based volunteering?

1744 keer bekeken

In steeds meer bedrijven komt het begrip ‘skills-based volunteering’ voor. ​​​​​​​Een recente literatuurstudie heeft zich gericht op het in kaart brengen van onderzoeken die zich hebben gericht op het snijvlak van medewerkersvrijwilligerswerk en inzet van vaardigheden.

Kiera Dempsey-Brench en Amanda Shantz hebben met hun literatuuronderzoek 37 wetenschappelijke studies in kaart gebracht die zich hebben gericht op het op medewerkersvrijwilligerswerk door middel van het inzetten van vaardigheden.
In tegenstelling tot meer traditioneel vrijwilligerswerk waarbij medewerkers bijvoorbeeld een middag een clubhuis opknappen of soep schenken aan daklozen, gaat het bij ‘talent-based volunteering’ om het inzetten of vergaren van vaardigheden terwijl iemand zich vrijwillig inzet.
Na analyse van de onderzoeken komen Dempsey-Brench en Shantz tot een definitie van Skills-based volunteering. Op basis van die definitie is het voor HR makkelijker om onderzoek te doen naar dit type vrijwilligerswerk en er uitvoering aan te geven.

De definitie

We geven allereerst de Engelse definitie: 'Skills-based volunteering is a strategically driven activity that involves employees donating job-related skills and acquiring or developing skills through voluntary contributions to an external non-profit organization that requires certain skill sets.'
Vertaald kun je zeggen: Vrijwillige inzet op basis van vaardigheden is een strategisch gekozen activiteit waarbij medewerkers werkgerelateerde vaardigheden inzetten en verwerven of ontwikkelen door zich vrijwillig in te zetten voor een non-profit organisatie waar die vaardigheden nodig zijn.

De elementen van skills-based vrijwilligerswerk

Het begrip ‘skills-based volunteering’ laat zich niet al te vlot naar het Nederlands vertalen. Skills zijn vaardigheden, dus vaardigheidsgericht vrijwilligerswerk is de meest zuivere vertaling, maar ligt wat lastig in de mond. Competentiegerecht en talentgericht klinken prettiger, maar dat zijn echt andere dingen dan vaardigheden. Voor nu kiezen wij daarom voor een samenvoeging: skills-based vrijwilligerswerk.
De definitie bevat vier unieke elementen. Ten eerste ligt er een strategische keuze vanuit het bedrijf en HR ten grondslag aan de keuze voor het vrijwilligerswerk. Daarnaast gaat het echt om vaardigheden die aan het werk gerelateerd zijn. Als derde kan het gaan om het inzetten of versterken van bestaande vaardigheden of het verwerven van een nieuwe (die ook werkgerelateerd zijn). Als laatste is het zo dat de activiteit waarvoor de werknemer zich vrijwillig inzet ook die bestaande of te verwerven vaardigheid vereist.
De onderzoekers geven aan dat de definitie door toekomstig onderzoek naar dit type vrijwillige inzet door werknemers nog verfijnd kan worden. De complete literatuurstudie is hier te vinden.

Bron: Kiera Dempsey-Brench, Amanda Shantz, Human Resource Management Review

Meer weten over zaken omtrent skills-based vrijwilligerswerk of medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.
Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen