Vier inzichten over bedrijfssponsoring en bedrijfsgiften in 2020

781 keer bekeken

Wat was het geefgedrag van bedrijven tijdens het eerste coronajaar? In het onderzoek ‘Geven in Nederland’, dat al sinds 1995 loopt, werd dit onderzocht. Dr. Stephanie Koolen-Maas en Dr. Dick de Gilder bespreken vier inzichten over geefgedrag van bedrijven.

Een groot aantal bedrijven in Nederland (61%) sponsort maatschappelijke organisaties met geld, goederen en mankracht (medewerkers die zich vrijwillig inzetten). Er is een onderscheid te maken tussen sponsoring (giften met een direct zakelijk belang en een tegenpresentatie) en giften (zonder direct zakelijk belang en tegenprestatie). Dit alles is een vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

1) Bijdragen van bedrijven grootste bron van filantropie in 2020

Het Nederlandse bedrijfsleven is al jaren een niet te onderschatten bron van filantropie aan goede doelen. Voor het eerst sinds het Geven in Nederland (gestart in 1995) zijn bedrijven de grootste bron van filantropie aan goede doelen in Nederland! In 2020 gaven bedrijven in Nederland naar schatting ongeveer €2,2 miljard aan maatschappelijke organisaties in de vorm van sponsoring en/of giften. Dit is 39% van de totale giften in Nederland. Iets meer dan helft van het gegeven bedrag bestaat uit sponsoring en de rest wordt als gift gegeven. Dat is een toename van 14% sinds 2018.
Organisaties in de sectoren ‘Gezondheid’ en ‘Sport en recreatie’ ontvangen de meeste bijdragen van bedrijven via sponsoring en giften.  

2) 20% van de bedrijven ontplooit medewerkersvrijwilligerswerk

Eén op de vijf bedrijven in Nederland biedt medewerkers de mogelijkheid zich vrijwillig in te zetten. Het aanbieden van medewerkersvrijwilligerswerk voor twee tot vijf dagen per jaar is het populairst: bij bijna één op de tien bedrijven is dit het geval. Kortdurende teamprojecten vinden het vaakst plaats (55%), maar ook bestuurswerk en advisering (37%) en detachering van medewerkers bij maatschappelijke organisaties (19%) worden ondersteund.
Van de bedrijven die aan medewerkersvrijwilligerswerk doen, kan het bij 34% tijdens werktijd, bij 22% moet het buiten werktijd en bij 38% van de bedrijven kan het beide. 

3) Onderwijs en onderzoek grootste ontvangers medewerkersvrijwilligerswerk

Het grootste deel van sponsoring en giften in 2020 bestaat uit een financiële bijdrage (69%).  Daarnaast bestaat sponsoring voor 19% uit medewerkersvrijwilligerswerk en giften voor 14%. De rest bestaat uit sponsoring en giften in natura.
De sector ‘Onderwijs en onderzoek’ ontvangt de grootste bijdrage van bedrijven in tijd (medewerkersvrijwilligerswerk). Maar liefst 52% van het totaalbedrag aan deze sector wordt gegeven in tijd! Dit wordt opgevolgd door ‘Milieu, natuur en dieren’ met 28% in tijd, ‘Internationale hulp’(26%) en cultuur (19%). Tussen 2011 en 2015 nam de ondersteuning in tijd (medewerkersvrijwilligerswerk) via sponsoring en giften toe naar maar liefst 28%, sinds 2018 is dit afgenomen naar 18-19%.

4) Bedrijven zijn niet minder of minder vaak gaan geven door de coronapandemie

Het jaar 2020, waarover de data zijn verzameld, werd gekenmerkt door het begin van de coronapandemie. Dat heeft veel bedrijven geraakt. Opvallend is dat bedrijven die aangeven getroffen te zijn door de coronapandemie (door bijvoorbeeld een omzetdaling of tijdelijke bedrijfssluitingen) niet minder of minder vaak zijn gaan geven. Dit wil zeggen dat bedrijven die zijn getroffen door de coronapandemie in 2020 ongeveer even vaak geven vergeleken met de bedrijven die aangeven niet te zijn getroffen door de coronapandemie. Dit laat zien dat bedrijven in 2020 ook gulle gevers blijven in moeilijke tijden.

Meer weten over bedrijfssponsoring en giften? Ben je onder andere benieuwd welke andere doelen bedrijven ondersteunen in geld, tijd en nature? Of wil je weten wat bedrijven beweegt om te besluiten tot sponsoring en giften? En welke branches het meest vrijgevig zijn? Geven in Nederland 2022 is online beschikbaar via www.geveninnederland.nl.

Meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.
Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen