Good Busy Impact Circle: driedubbele winst en hoge impact

2461 keer bekeken

Een partnerschap tussen een bedrijf en een non-profitorganisatie kan alle partijen veel opleveren. Hoe maak je als bedrijf de meeste impact? Naar welke zaken moet je kijken om tot een succesvolle samenwerking te komen? De Good Busy Impact Circle geeft je inzicht.

Good Busy heeft zowel de non-profitorganisaties als de bedrijven gevraagd wat ze nodig hebben voor een effectieve samenwerking. In de overlapping daarvan komen de belangen van alle partijen samen en dat is de plek waar de samenwerkingen met de meeste impact plaatsvinden. Driedubbele winst dus.

Missie en doel bedrijf

Allereerst zal een bedrijf dat zich voor korte of langere tijd wil verbinden aan een non-profit organisatie eerst zelf moeten kijken naar het eigen doel en de missie van de inzet. Willen ze zich meer verbonden voelen met de buurt waarin ze gevestigd zijn? Willen ze op een andere manier kennismaken met de doelgroep waarvoor zij werken? Of wellicht bouwen aan hun imago als sociale werkgever?

Behoeften non-profitorganisatie

Op het moment dat een bedrijf een non-profitorganisatie heeft gekozen om zich voor in te zetten, is het zaak te kijken waar de non-profitorganisatie behoefte aan heeft. Niet alles wat bedrijven willen geven is van nut voor hen, hoe goed bedoeld ook.  Als een bedrijf een non-profitorganisatie 50 tot 100 medewerkers aanbiedt op één locatie en op één dag, denkt het bedrijf dat ze echt ‘goed doen’. Bij een non-profitorganisatie veroorzaakt dit aanbod in sommige gevallen stress: ‘hoe moeten we al deze vrijwilligers bezig houden?’ Vaak hebben non-profits een krappe bezetting. Denk als bedrijf aan alternatieven: deel de groep op in kleinere groepjes en begin of eindig de dag gezamenlijk of verdeel je aanbod over meerdere dagen, zodat het ook continuïteit kan bieden voor de non-profit organsiatie.

Good Busy Impact Circle

Interesse en talent medewerkers

Als laatste is het belangrijk te kijken naar de medewerkers die zich gaan inzetten. Waar komen ze het beste tot hun recht of kunnen ze juist het meeste leren? Vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om vaardigheden te leren of toe te passen, terwijl je tegelijkertijd non-profitorganisaties ondersteunt. Denk bij het verkennen van samenwerking met non- profitorganisaties na over de vaardigheden die je medewerkers zouden kunnen leren en aanscherpen. Ligt de focus meer op het inzetten van talenten, dan is het goed in beeld te hebben wie waar goed in is.

Met het doel en de missie van het bedrijf voor ogen, de behoeften van de non-profitorganisatie in beeld en de interesses en de passies van de medewerkers helder, is de kans op een samenwerking met hoge impact het grootst.

Meer weten over de Impact Circle en andere zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen