Pioneer als vrijwilliger: Breng je bedrijf voorop & win de slag om de millennial

1323 keer bekeken

Waar 66% van de universiteits-alumni aan vrijwilligerswerk doet, geeft een verbazingwekkende 91% van de millennials aan sociale impact te willen maken met hun werk. Zo prominent is de rol van ‘goed doen’ binnen de nieuwste werkende generatie. In drie stappen pak je dit aan.

Millennials willen namelijk sociale impact maken door hun werk. Bovenstaande bedrijven weten millennials aan te trekken door in te spelen op deze wens met de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Bovendien vormen de vele bewezen voordelen van vrijwilligerswerk in allerlei werk- en levensaspecten een welkome aanvulling op de aantrekkingskracht die corporate volunteering heeft op de nieuwelingen van de arbeidsmarkt.

Jouw bedrijf slaat met corporate volunteering, mits correct gemeten en gerapporteerd, de millennial-drieslag voor toegewijde werknemers en consumenten: het aantrekken van de millennials (employer branding), ze actief betrekken bij de sociale missie van het bedrijf (employee engagement) en ze binden als loyale klant (purpose marketing).

Slag 1: Employer branding

Waar 66% van de universiteits-alumni aan vrijwilligerswerk doet, geeft een verbazingwekkende 91% van de millennials aan sociale impact te willen maken met hun werk. Zo prominent is de rol van ‘goed doen’ binnen de nieuwste werkende generatie.

Red Bull heeft deze rol op een creatieve manier ingevuld. Je kent de kracht van Red Bull vast: marketing, marketing, en nog eens marketing. Zo hebben zij besloten hun kracht in te zetten door goed te doen, een mooi voorbeeld van skilled volunteering. Het Brand Team van Red Bull hielp Cordaan, de zorgorganisatie van Amsterdam, door een communicatie- en distributieplan te ontwikkelen voor de nieuwe productlijn van Bijzonder Amsterdams.

Dit laatste is een initiatief dat Amsterdammers met een verstandelijke beperking speciale producten laat maken. Jorien Zuur van Red Bull vertelt dat met deze prachtige ervaring niet alleen het goede doel werd geholpen, maar ook het eigen teamgevoel werd versterkt: "Het was vooral erg leuk om onze expertise in een totaal ander werkveld toe te passen."

Dit voorbeeld laat zien dat het van groot belang is om initiatieven te vinden die passen bij het DNA van het bedrijf. Door de expertise vanuit werk toe te passen, krijgt men het gevoel effectiever hulp te kunnen bieden. Bovendien is de vrijwilligersactiviteit en de relatie met het goede doel iets wat niet direct wordt vergeten, maar wordt geïntegreerd in de persoonlijke sociale missie van de werknemer. Er ontstaat een sterke sense of purpose binnen en buiten de kantoormuren, en dit is precies waar millennials naar op zoek zijn in hun werk.

Een andere organisatie die begrijpt hoe corporate volunteering aangepakt moet worden is UPS. Je kent ze wel: die logistieke alleskunners met ontelbare busjes over de hele wereld. Zij hebben de Voedselbank weten te helpen door middel van het inzamelen van goederen en het geven van persoonlijke logistieke adviezen.

Maar ook de Rabobank heeft de kennis van haar medewerkers ingezet om bijles te geven op verschillende scholen in Amsterdam waar dat nodig bleek. Sociale impact maken met je werk, kan het beter dan door skilled volunteering?

 

Slag 2: Employee engagement

Corporate volunteering zet je bedrijf positief op de kaart binnen de arbeidsmarkt. Bovendien draagt het bij aan verschillende gezondheidsvoordelen, die samen zorgen voor minder verzuim en effectievere werkdagen. Uit onderzoek van de UnitedHealth Group blijkt bijvoorbeeld dat van de recent onderzochte vrijwilligers:

  • 76% zich gezonder voelt door vrijwilligerswerk.
  • 78% zich minder gestrest voelt door vrijwilligerswerk.
  • 94% zich in een beter humeur voelt door vrijwilligerswerk.

Bovendien heeft onderzoek van de University of Exeter Medical School uitgewezen dat vrijwilligers een 20% lager risico op overlijden hebben dan vergelijkbare individuen die niet aan vrijwilligerswerk doen. Zo zorg je dus middels corporate volunteering voor gemotiveerde en gezonde werknemers.

ADG dienstengroep, een van de grootste werkgevers van Nederland, is een voorbeeld van een organisatie die de zorg voor haar medewerkers op een geheel eigen manier uitdraagt. Het bedrijf merkte dat er met (te) grote regelmaat loonbeslagen werden gelegd bij medewerkers. Daarom heeft ADG dienstengroep fiKks ontwikkeld: een schuldenplatform dat mensen helpt met geldzaken voordat het geldzorgen zijn.

Ook geven 6 op de 10 werknemers aan dat een sense of purpose deel heeft uitgemaakt van de beslissing te werken bij de huidige werkgever. Zo betrekt corporate volunteering werknemers bij de sociale missie van je bedrijf.

Management Team legt uit dat corporate volunteering essentieel is als je doel is de ‘Best Place to Work’ te worden. Hierin is het van belang het voorbeeld van Atlassian te benadrukken, een bedrijf dat zich weet te onderscheiden met haar sociale strategie. Door allerlei teamactiviteiten te organiseren worden werknemers persoonlijk betrokken bij de sociale missie van Atlassian. Deze sociale missie – Pledge 1% – bestaat eruit om als bedrijf 1% van de jaarlijkse winst, 1% van de tijd van werknemers, en 1% van het eigen vermogen in de Atlassian Foundation te steken. Zo is een van de activiteiten vanuit die foundation gezamenlijk te koken voor eenzame ouderen.

Werknemers geven aan door dit vrijwilligerswerk naast een goede stemming ook een ijzersterk teamgevoel te krijgen. Want wat is er mooier dan met je collega’s te koken en een lach op het gezicht van eenzame ouderen te toveren?

 

Slag 3: Purpose marketing

 

Niet alleen als werknemer, maar ook als consument wordt de millennial aangetrokken door een goede corporate volunteering strategie. Zo geeft 55% van de millennials aan bereid te zijn extra te betalen voor producten en diensten die in het teken staan van een hoger doel. Bedrijven spelen hier slim op in middels zogeheten purpose marketing: het verkopen van meer dan enkel een product. Zoals eerder al spot-on verwoord verkopen bedrijven als Coca-Cola, ING en Nike geen frisdrank, bankdiensten of sportschoenen meer. Zij verkopen geluk, voorsprong en zelfoverstijging.

Corporate volunteering sluit hier binnen de MVO-strategie feilloos op aan. Zo kunnen werknemers van Coca-Cola geluksmomenten creëren voor zieke kinderen, ING’ers projecten begeleiden om analfabeten op te leiden, en de sportliefhebbers van Nike evenementen voor gehandicaptensport organiseren. Als deze corporate giganten aan de slag gaan met zulke projecten, wordt een movement gestart die een grote impact maakt voor de goede doelen die ze helpen. Dat gebeurt zowel door hands-on projecten van medewerkers, als door extra bekendheid voor de goede doelen.

Vooral bij purpose marketing is er één voorwaarde die van groot belang is om de millennial-drieslag te maken. Er moet een systeem worden opgesteld dat goed meet wat voor impact de organisatie maakt door vrijwilligerswerk te doen. Dit houdt in dat de sector van het vrijwilligerswerk wordt bepaald, gezamenlijke doelen worden opgesteld, en de gemaakte uren sociale impact worden bijgehouden. Zonder dit systeem is het niet mogelijk naar buiten te brengen hoeveel en op welke manier het bedrijf ‘goed doet’. Dit is een veelvoorkomend gemis bij organisaties.

Hoewel vrijwilligerswerk soms wordt gestimuleerd met geld of werktijd, worden deze initiatieven niet opgeslagen en bijeen gebracht binnen een sociale missie die matcht met het DNA van het bedrijf. Zo wordt de grote kans gemist om millennials aan te trekken, ze actief te betrekken bij de sociale impact die het bedrijf maakt, en ze te binden als loyale klant.

 

Aan de slag!

De millennial-drieslag kan van gigantische waarde zijn voor een bedrijf. Vooral als er moeite is met het aantrekken van jong getalenteerd personeel of de klant van de toekomst. De boodschap die belangrijk is om hieruit mee te nemen is dan ook drievoudig:

 

1. Join the first-movers

Stel een strategie voor corporate volunteering op. Zoek uit wat past bij het DNA van je bedrijf, en betrek je werknemers bij je sociale missie.

2. Meten is weten

Zorg dat je een effectief stelsel in orde hebt om te meten en uit te dragen wat je als bedrijf voor de maatschappij betekent. Zonder dit deel van je strategie heb je niks om te presenteren aan de millennials.

3. Lead by example

Je helpt andere mensen en werkt tegelijkertijd aan je eigen gezondheid. Corporate volunteering is groots en wordt nog veel grootser. Pioneer as volunteer, handen uit de mouwen en aan de slag!


Voor meer informatie neem dan contact op met Hendrik-Jan Overmeer van Deedmob, hendrik-jan@deedmob.com 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen