Leger des Heils

1715 keer bekeken 0 reacties

Deze organisaties zijn aangesloten bij Vereniging NOV, de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland, en zij ondersteunen met hun lidmaatschap onder meer het bestaan van het Platform Vrijwillige Inzet. Zij dragen het vrijwilligerswerk een warm hart toe. Kijk eens of jij hen kunt helpen! Zij kunnen vast en zeker iets voor jou betekenen. 

Nog lang niet alle leden van Vereniging NOV staan op deze pagina. Hier werken we aan!

Het Leger des Heils is een beweging die de vreugde van het christelijk geloof deelt met wie daar oren naar heeft en die mensen helpt, die hulp nodig hebben, zonder daarbij onderscheid te maken tussen mensen.

Wat we doen

Het Leger des Heils is een zowel een kerk, als een hulpverleningsorganisatie, als een organisatie voor het inzamelen en hergebruik van niet meer gebruikte kleding. Jaarlijks worden ruim 40.000 mensen door het Leger des Heils geholpen. Dit gebeurt door een zo’n 7000 betaalde medewerkers. Daarnaast zijn duizenden vrijwilligers actief. Zij zetten zich op verschillende manieren in binnen het Leger des Heils. Sommigen ondersteunen mensen die om hulp aankloppen bij het Leger des Heils. Anderen zetten zich in voor scouting, avonturenclubs, kinder- en jeugdclubs. Weer anderen zijn actief binnen een korps (plaatselijke gemeente) van het Leger des Heils, bij projecten van ‘Geloven in de Buurt’, bij bezoekwerk, in winkels en bij hergebruik van kleding, binnen een huiskamer van de buurt of een andere ontmoetingsplek. Ook helpen mensen mee bij het houden van de landelijke collecte van het Leger des Heils. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten, bijna teveel om op te noemen.

Hoe kun je meedoen?

https://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/vrijwilligerswerk/

Hoe kun je ons steunen?

https://doneren.legerdesheils.nl/

Contact

https://www.legerdesheils.nl

Afbeeldingen

0  reacties

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen