Sociale activering

Standpunt

De inzet van langdurig werkelozen in het vrijwilligerswerk moet gestimuleerd worden. Gemeenten en uitkeringsinstanties moeten langdurig werkelozen de mogelijkheid bieden om met behoud van uitkering vrijwilligerswerk te doen zodat ze  werkervaring, ritme en sociale contacten opdoen. Vereniging NOV is geen voorstander van verplichten en het opleggen van sancties wanneer iemand geen vrijwilligerswerk wil doen.

Toelichting

In het kader van stimuleringsregeling sociale activering kan het vrijwilligerswerk een mogelijkheid bieden aan langdurig werkelozen om in het arbeidsproces terug te keren. Dit wordt niet door alle gemeenten en uitkeringsinstanties zo gezien. Gemeenten gaan hier verschillend mee om. Een uniform landelijk beleid op dit punt is wenselijk. In de wet is het mogelijk om sancties toe te passen wanneer een langdurig werkeloze geen vrijwilligerswerk wil doen in het kader van zijn reïntegratie. Hierdoor staat het onverplichte karakter van het vrijwilligerwerk onder druk. Daarbij komt dat organisaties niet zitten te wachten op ongemotiveerde vrijwilligers. Een zekere mate van stimulans om langdurig werkelozen te begeleiden en te ondersteunen om vrijwilligerswerk te doen, juichen we toe. Sanctiemaatregelen wanneer iemand geen vrijwilligerswerk doet, is geen goede opmaat naar integratie.

Hier kunt u lezen hoe het UWV tegen vrijwilligerswerk aankijkt.