Lidmaatschap Vereniging NOV

Standpunt

Organisaties die geweld en racisme oproepen of promoten zijn uitgesloten van lidmaatschap van Vereniging NOV.

Toelichting

Volgens de definitie van vrijwilligersorganisatie kunnen alle vrijwilligersorganisaties lid worden van Vereniging NOV. In de praktijk dragen niet alle vrijwilligersorganisaties of vrijwilligers bij aan een betere samenleving. Door bijvoorbeeld de statuten of het (meerjaren)beleidsplan van een organisatie op te vragen is een filter ingebouwd voor toelating voor het lidmaatschap van Vereniging NOV. De huidige definitie van vrijwilligerswerk, de grondwet en ander wet- en regelgeving geven voldoende handvatten om de organisaties die zich bezighouden met het bevorderen of bepleiten van strafbare feiten buiten de deur te houden.