Het verhaal van Julia: Alleen-samen

April 09, 2020 0 comments

Binnen Samen Ouder Worden gaat het over vrijwillige inzet, voor en door ouderen, oog voor kwetsbare mensen, eenzaamheid. Het afgelopen jaar zijn we als programmamedewerkers druk geweest met deze onderwerpen op de lokale agenda’s te zetten in onze gemeentes. In de ene gemeente ging dit als vanzelfsprekend, in andere gemeentes moest het groeien.

En toen, in maart 2020, nam het coronavirus het leven in haar ban. Vanuit de overheid werden diverse beschermende maatregelen genomen, waardoor iedereen, maar met klem oudere en kwetsbare mensen zo veel mogelijk binnen moeten blijven. Opeens voelt iedereen de beklemmende werking van ‘social distance’.

Sociale verbanden sterker dan ooit

Maar misschien zijn, door het gezamenlijke gevoelde ongemak van het wegvallen van de sociale interactie tussen mensen, de sociale verbanden ineens sterker dan ooit. Zelf doe ik ook ineens briefjes in de bus van mijn oudere buurtgenoten of ik ze nog kan ondersteunen - Waarom deed ik dat eigenlijk eerder nooit?. Als werkende moeder deel ik met andere moeders de uitdagingen van het combineren van thuiswerken en homeschooling en worden sociale afspraken niet afgezegd, maar verplaatst naar een online platform.

Opeens voelt iedereen de beklemmende werking van ‘social distance’

De noodzaak van verbinding met andere mensen wordt dus meer dan ooit gevoeld, juist ook voor de kwetsbare en oudere mensen in onze omgeving. Oudere mensen die normaal weinig contacten hebben, krijgen vaker een kaartje, een bloemetje of telefoontje. Er komt op heel veel plekken burenhulp op gang en vrijwilligersorganisaties worden soms zelfs overspoeld met honderden nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden en iets willen doen voor een ander. De potentie aan vrijwillige inzet waarvan we weten dat die breed in de samenleving aanwezig is, wordt door deze crisis opeens zichtbaar en tastbaar.

Vrijwillige ondersteuning

Binnen mijn werk in Utrecht zie ik het ook. Bij het netwerk informele zorg Utrecht (NIZU) bundelen we alle verschillende initiatieven op een webpagina en we hebben een telefoonnummer huis aan huis verspreid waar mensen (vrijwillige) ondersteuning kunnen vragen. Al meer dan 80 landelijke, stedelijke en wijkgerichte initiatieven hebben zich gemeld en we worden door inwoners gebeld met vragen. Zo zorgen we er voor dat iedereen op de juiste manier passende ondersteuning krijgt.

Ook het samenwerken in een netwerkverband als deze is dus relevanter dan ooit. En daarom zoeken we ook op het gebied van kennisdeling creatieve oplossingen. Zo kon bijvoorbeeld een lezing over Eenzaamheid van Eric Schoenmakers niet doorgaan vanwege de maatregelen, maar deze kennis en inspiratie is nu gefilmd en kan daarmee zelfs een groter publiek bereiken.

In tijden van crisis wordt alles uitvergroot en samenwerkingen die goed gaan worden nog beter en urgenter. Zoals de overheid zo mooi zegt ‘Alleen-samen krijgen we corona onder controle’. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat we ook daarna dat Alleen-samen gevoel vasthouden!

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings