Het verhaal van Esther en Maurice: Burenhulp in Amersfoort

09-04-2020 0 reacties

In Amersfoort is het programma Samen Ouder Worden gestart in de wijk Liendert-Rustenburg. We hebben aansluiting gevonden bij verschillende buurtnetwerken en nemen deel aan overleggen om te kijken welke behoeften en wensen ouderen in deze wijk hebben en hoe Samen Ouder Worden daarna kan bijdragen. Door het voeren van diverse gesprekken met ouderen om hun behoeften op te halen en ze te betrekken bij de uitvoering groeit het programma. Er zijn prachtige bewonersinitiatieven in deze wijk die we met elkaar verbinden of verder onder de aandacht gaan brengen zodat deze nog beter zichtbaar zijn.

Samenwerken, elkaar kennen in deze wijk, en zichtbaar zijn is zo belangrijk

Elkaar helpen in de wijk

Uit alle gesprekken die we gevoerd hebben, kwam echter ook een duidelijke behoefte naar voren om mensen te helpen op het vlak van burenhulp. Op deze manier kunnen meer ouderen met een hulpvraag bereikt worden. Ook kunnen ouderen zich actief inzetten voor andere ouderen. Bovendien ligt er een behoefte dat de jongeren in deze wijk iets gaan betekenen voor kwetsbare mensen in hun wijk. Inmiddels hadden we vrijwilligers gevonden die zich graag willen inzetten om een Burenhulpdienst op te zetten.

Toen kwam het coronavirus

Door het coronavirus kwam in heel Nederland en ook binnen de gemeente Amersfoort de hulpvraag van ouderen versneld en sterker naar voren. We hebben de handen in elkaar geslagen en besloten om samen met de vrijwilligers en de buurtwerker van welzijnsorganisatie IndeBuurt033 het proces te versnellen. Door het plaatsen van een oproep op social media zijn vele wijkbewoners opgestaan om zich aan te melden.

Hulp van alle kanten

Wederzijds vertrouwen is ook belangrijk in een crisis situatie. Daarom is er een badge gemaakt die getoond kan worden aan de hulpvrager. De plaatselijke supermarkt wilde graag meehelpen en heeft aangeboden dat de badge bij de servicebalie opgehaald kan worden tegen het inleveren van een kopie persoonsbewijs.

Vervolgens hebben we instructies gemaakt door eerst een wijkverpleegkundige de route te laten bewandelen: van ‘aanvraag komt binnen’ tot ‘afsluiten van de hulpvraag’. Zo werd helder voor ons hoe we de instructies op papier konden zetten en ze doorsturen aan de betrokken vrijwilligers in de wijk.  

De oproep op social media heeft ook een bewoner doen besluiten om een logo te ontwerpen voor de Burenhulpdienst. Hij heeft tevens meegedacht om een tijdelijke flyer te ontwerpen die overal in de wijk is neergelegd. Dit heeft als resultaat dat de huisartsen, POH, GGD en bewoners van de wijk ons weten ons te vinden en steeds meer een beroep doen op de Burenhulpdienst.

Positieve resultaten

Samenwerken, elkaar kennen in deze wijk, en zichtbaar zijn is zo belangrijk. Juist in deze tijd. De hulpvragers zijn dankbaar dat wijkgenoten iets voor hen betekenen. De vrijwilligers vinden het een kleine moeite om even iets te doen voor de buren. Voor de toekomst kunnen we hier veel van leren en nemen we deze eerste ervaring mee als we de Burenhulpdienst verder gaan uitbreiden. Want samen kunnen we veel bereiken.

Esther Eggenkamp en Maurice de Korne
Programmamedewerkers voor het programma Samen Ouder Worden in Amersfoort

 

0  reacties

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.