Overzicht nevenfuncties bestuursleden Vereniging NOV

Fedde Boersma:
Hoofdfunctie: directeur Scouting Nederland
Nevenfuncties:

 • Lid auditcommissie Seksuele Intimidatie NOC*NSF
 • Bestuurslid vereniging Scouting Pieter Maritz en stichting Pieter Maritzgroep Ede
 • Collectecoördinator Jantje Beton, Ede en Bennekom


Jessica Winter:
Hoofdfunctie: hoofd communicatie en vrijwilligerswerk bij Landschap Overijssel
Nevenfuncties:

 • Bestuurslid dorpsraad Kilder, trekker dorpsagenda en Landschapsplan Kilder eo
 • Lid van het landelijk Sociaal Overleg Vrijwilligers van de vereniging Bos- en Natuur Eigenaren
 • Lid van de landelijke stuurgroep ‘de groene vrijwilliger van morgen’
   

Fenna Noordermeer:
Hoofdfunctie: directeur PEP Participatie Emancipatie Professionals
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Malkander
 • Lid Raad van Participatie, Ambassade van Den Haag
 • Lid Soroptimistenclub Westland / Soroptimistenclub Nederland

 

Norman Uhlenbusch (penningmeester):
Hoofdfunctie: directielid Nederlands Handbal Verbond
Nevenfuncties:

 • Lid steunfunctie D66 in Valkenswaard
 • Lid sportraad Valkenswaard
 • Secretaris Optochtcommissie Valkenswaard

 

Menne Scherpenzeel:

Hoofdfunctie: directeur Sailwise en directeur Stichting t’Packhuys Zorg Beheer
Nevenfunctie:

 • Partner adviesbureau Blauwe Noordzee