Verantwoording

 

Vereniging NOV wenst volledig transparant te zijn. Vereniging NOV is een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 804161197.

Vergaderstukken ALV

Stukken 23 november 2017

Verslagen ALV

Verslag ALV juni 2017

Verslag ALV november 2016

Verslag ALV  juni 2016

Verslag ALV november 2015

Verslag ALV juni 2015

Verslag ALV november 2014

Verslag ALV juni 2014

Verslag ALV november 2013

Verslag ALV juni 2013

Jaarrekeningen

U kunt hier onze jaarrekeningen downloaden.

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011

Jaarverslagen

U kunt hier onze jaarverslagen downloaden.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarprogramma

U kunt hier onze jaarprogramma's downloaden.

Jaarprogramma 2018

Jaarprogramma 2017

Jaarprogramma 2016

Jaarprogramma 2015

Jaarprogramma 2014

Jaarprogramma 2013

Nevenfuncties bestuur

Bekijk hier wat de nevenfuncties zijn van de bestuursleden van Vereniging NOV.

Beloningsbeleid

Medewerkers van NOV worden, inclusief de directeur, beloond volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Statuten

Lees ook de statuten van Vereniging NOV.