Vacatures Bestuursleden Algemeen

Voor het bestuur van onze vereniging zoeken we

twee algemene bestuursleden (met focus)

 Met de 370 aangesloten lidorganisaties richt NOV zich op het verbeteren van de kwaliteit van het werken door, voor en met vrijwilligers, staan we voor een sterke gezamenlijke belangenbehartiging en weten we kansen te pakken voor een goede landelijk en lokale infrastructuur. Grote (koepel)organisaties als NOC*NSF, het Nederlandse Rode Kruis, Natuurmonumenten, Scouting Nederland, FNV, ANWB, COC, maar ook jonge kleine organisaties met vrijwilligers en 137 lokale steunpunten zijn binnen NOV verenigd. 

 

1.    Bestuurslid Jongeren

Dit bestuurslid heeft expertise over en affiniteit met het organiseren van maatschappelijke participatie van jongeren.

 

2.    Bestuurslid Samenleving, Overheid en Markt

Dit bestuurslid heeft expertise over en affiniteit met de positionering van vrijwilligerswerk in de driehoek samenleving, overheid en markt.

 

Algemeen profiel

Een bestuurslid van NOV:

  • Heeft visie op de innovatie van vrijwillige inzet in de breedte van de sector en wil de vereniging in haar ontwikkeling verder brengen;
  • Heeft passende bestuurlijke ervaring;
  • Heeft affiniteit en ervaring met vrijwilligerswerk;
  • Heeft een effectief netwerk binnen de het eigen expertise gebied;
  • Neemt het organisatiebelang en samenwerking als uitgangspunten, sluit aan op de visie van het bestuur en benut de krachten van andere bestuursleden;

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van het bestuur waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond.

 

Omvang functie en taken

Het is een onbetaalde functie van gemiddeld een halve dag per week. Een benoemingsperiode is drie jaar en kan tweemaal worden verlengd.

De nieuwe bestuursleden zullen:

  • Hun bestuurlijke taak uitvoeren in de bestuursvergaderingen en de ALV;
  • Bestuurlijk betrokken zijn bij bijeenkomsten, netwerken en de verbinding met externe partijen;
  • Contacten leggen en NOV toegang bieden in het maatschappelijke veld.

 

Samenstelling bestuur

Het NOV-bestuur is een strategisch, collegiaal opererend bestuur waarin bestuursleden aanvullend op elkaar hun eigen competenties en expertise inbrengen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol, adviseert de werkorganisatie en is ambassadeur, zowel richting leden als overheid, markt en samenleving. Bestuursleden kunnen voortkomen uit leden, maar dat hoeft niet.

Over NOV

NOV is dé belangenbehartiger van het vrijwilligerswerk in Nederland en komt op voor de ruim zeven miljoen vrijwilligers en hun (koepel)organisaties. Binnen NOV zijn alle maatschappelijke sectoren vertegenwoordigd: jeugd, sport, zorg, natuur, cultuur, veiligheid, welzijn, de lokale vrijwilligersondersteuning en nog veel meer.

Contact en reageren

Voor telefonische toelichting kunt u bellen met de waarnemend voorzitter Fedde Boersma (06-15080123) of met directeur Joost van Alkemade (06-10764885).

Bent u onze kandidaat, stuur dan u schriftelijke reacties naar j.vanalkemade nov.nl .

De procedure is gericht op het bij voorkeur voordragen van de voorzitter op de Algemene Ledenvergadering van NOV op donderdag 21 juni, maar de procedure sluit op het moment dat een geschikte kandidaat is gevonden.