Vacatures bestuur

Vereniging NOV zoekt twee nieuwe leden voor het bestuur voor een bestuurstermijn van drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.

De te vervullen vacatures zijn ontstaan door statutair vertrek (na drie termijnen) van de heer Mohamed Sini en door tussentijds vertrek van mevrouw Alice Leijten, die door verandering van werkkring en -plaats haar werkzaamheden niet kan combineren met een bestuursfunctie. Met hun vertrek komen de portefeuilles Communicatie, Secretaris van de vereniging en Internationale contacten vacant. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar kandidaten uit de sectoren natuur en landschap, cultuur, amateurkunst of sport.

Wat vragen wij?

Van kandidaten vragen wij:

  • ruime bestuurlijke ervaring
  • visie op ondersteuning van vrijwilligers
  • betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk, uitvoerend, bestuurlijk, als vrijwilliger of beroepsmatig
  • een netwerk met veel relaties binnen deze sectoren

Huidig bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen, die allen afkomstig zijn uit en betrokken zijn (geweest) bij vrijwilligerswerk in verschillende sectoren. Bestuursleden zijn overigens geen afgevaardigden van een sector, bestuursleden doen hun werk zonder last of ruggespraak. Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen en houdt twee Algemene Ledenvergaderingen. Bestuursleden, die allen ook een inhoudelijke portefeuille beheren, nemen deel aan netwerk- en themabijeenkomsten die gemiddeld vier maal per jaar plaatsvinden.

Aanmelden of voordragen

Kandidaten kunnen zich aanmelden of worden voorgedragen tot 1 september 2013. In de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2013  zal de benoeming van de nieuwe bestuursleden  plaatsvinden. Voor aanmelding of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Voorzitter Marius Ernsting, marius ernstings.nl

of

Directeur Els Berman, 06 452 11 308, e.berman nov.nl

 

Over Vereniging NOV

NOV is dé belangenorganisatie van het vrijwilligerswerk en behartigt de belangen van het vrijwilligerswerk namens de ruim drie miljoen vrijwilligers van de aangesloten lidorganisaties. Vereniging NOV vertegenwoordigt de hele sector vrijwillige inzet en is spreekbuis namens de 350 aangesloten vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales, waaronder alle grote en veel kleine(re) uit onder andere de sectoren jeugd, sport, zorg, cultuur, natuur en welzijn. Vereniging NOV is gesprekspartner bij landelijke en provinciale overheden met betrekking tot thema’s die vrijwilligers raken.