Vacature Voorzitter

 

Voor het bestuur van onze vereniging zoeken we een

voorzitter

Met de 370 aangesloten lidorganisaties richt NOV zich op het verbeteren van de kwaliteit van het werken door, voor en met vrijwilligers, staan we voor een sterke gezamenlijke belangenbehartiging en weten we kansen te pakken voor een goede landelijk en lokale infrastructuur. Grote (koepel)organisaties als NOC*NSF, het Nederlandse Rode Kruis, Natuurmonumenten, Scouting Nederland, FNV, ANWB, COC, maar ook jonge kleine organisaties met vrijwilligers en 137 lokale steunpunten zijn binnen NOV verenigd. 

Profiel

De voorzitter:

 • Heeft visie op de innovatie van vrijwillige inzet in de breedte van de sector en wil de vereniging in haar ontwikkeling verder brengen;
 • Heeft expertise op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling en kan acteren in de driehoek overheid, markt (bedrijfsleven) en samenleving (inclusief  fondsen);
 • Heeft passende bestuurlijke ervaring en een effectief en actueel netwerk;
 • Heeft affiniteit met lobby, belangenbehartiging en profilering;
 • Versterkt de directeur, als gezicht van de vereniging, in de profilering naar buiten;
 • Neemt het organisatiebelang en samenwerking als uitgangspunten, sluit aan op de visie van besturen van de vereniging en benut de krachten van andere bestuursleden;
 • Is een verbindende, krachtige persoon die anderen ruimte geeft;
 • Vormt samen met de directeur een tandem in de vereniging.

Leden moeten zich kunnen identificeren met de voorzitter van de vereniging. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van het bestuur waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond.

Omvang functie en taken

Het is een onbetaalde functie van een halve dag tot één dag per week. Een benoemingsperiode is drie jaar en kan tweemaal worden verlengd.

De nieuwe voorzitter zal binnen het bestuur en de vereniging:

 • De bestuursvergaderingen en de ALV voorzitten;
 • Het beleids- en besluitvormingsproces binnen NOV bewaken;
 • Een verbindende rol binnen de vereniging en naar de leden vervullen.

 

De nieuwe voorzitter zal richting de buitenwereld:

 • De vereniging waar nodig representeren op alle niveaus en verschillende plekken;
 • Zijn positie inzetten om zaken gedaan te krijgen;
 • Toegang openen in het maatschappelijk veld.

 

Samenstelling bestuur

Het NOV-bestuur is een strategisch, collegiaal opererend bestuur waarin bestuursleden aanvullend op elkaar hun eigen competenties en expertise inbrengen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol, adviseert de werkorganisatie en is ambassadeur, zowel richting leden als overheid, markt en samenleving. Bestuursleden kunnen voortkomen uit leden, maar dat hoeft niet. 

Contact en reageren

Voor telefonische toelichting kunt u bellen met de waarnemend voorzitter Fedde Boersma (06-15080123) of met directeur Joost van Alkemade (06-10764885).

Bent u onze kandidaat, stuur dan u schriftelijke reacties naar j.vanalkemade nov.nl.

De procedure is gericht op het bij voorkeur voordragen van de voorzitter op de Algemene Ledenvergadering van NOV op donderdag 21 juni, maar de procedure sluit op het moment dat een geschikte kandidaat is gevonden.