Partners

We werken in belangenbehartiging vaak samen met andere belangenbehartigers van vrijwillige inzet, zoals de landelijke organisatie voor de mantelzorg Mezzo, kenniscentra als MOVISIE en LKCA, NOC*NSF voor de sportbonden, de SBF en Goede Doelen Nederland voor de goede doelen, Sociaal Werk Nederland als branchenetwerk voor het sociaal werk en LSAbewoners als netwerk van actieve bewoners. Bestuurlijke contacten worden onderhouden om waar mogelijk en wenselijk beleid en belangenbehartiging op elkaar af te stemmen. NOV is ook aangesloten bij Coalitie Erbij.

Daarnaast werken we ook samen met het bedrijfsleven (Centraal Beheer) en fondsen als RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, VSBfonds en Kansfonds.