Ontstaan

NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) werd in 1994 aangewezen als een van de twee ondersteuningsinstellingen voor het vrijwilligerswerk. NOV behartigde de belangen van vrijwilligers in Nederland. De andere organisatie, stichting VrijwilligersManagement (sVM), moest het vrijwilligerswerk vernieuwen en professionaliseren.

In de loop van de tijd vervaagde het onderscheid tussen beide organisaties. Steeds vaker werkten NOV en sVM samen. Begin 2003 werd de samenwerking formeel. De werkorganisatie van NOV scheidde zich af en fuseerde met sVM. De nieuwe naam van de gefuseerde organisatie werd CIVIQ, instituut vrijwillige inzet (per 1 januari 2007 opgegaan in MOVISIE). De verenigingsactiviteiten van NOV gingen verder onder de noemer Vereniging NOV.

Lees ook de statuten van Vereniging NOV.

1 januari 2012

Een nieuwe mijlpaal. Vereniging NOV heeft weer een eigen ondersteuningsbureau en is volkomen onafhankelijk van MOVISIE. Sommige diensten blijft NOV afnemen bij MOVISIE, maar na een overgangsjaar is zij volkomen vrij in het kiezen van waar zij eventuele extra ondersteuning inkoopt.

Verslag ALV

Op 21 juni 2012 vond de algemene ledenvergadering plaats. Dat was de eerste ALV van de verzelfstandigde Vereniging NOV. Lees het verslag.