Missie en strategie

Opkomen voor de belangen van vrijwilligers. Versterken van de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving. Zorgen dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. Ruim zes miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Onze hele samenleving profiteert daarvan.

Wie zich vrijwillig inzet, verdient professionele aandacht en ondersteuning. Daarvoor zorgt NOV.

NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland, kent het veld door en door, behartigt de belangen van vrijwilligers en vertegenwoordigt de sector in binnen- en buitenland.

Beleid

Kerntaak 1: Collectieve belangenbehartiging

Vereniging NOV verenigt haar leden op thema’s en onderwerpen die het vrijwilligerswerk vitaal houden. We treden samen op als woordvoerders en lobbyisten van het vrijwilligerswerk en zijn gesprekspartners van politiek en overheid. Als vereniging vertegenwoordigen we ruim zes miljoen vrijwilligers. Vereniging NOV richt zich landelijk op de systeemkant van het vrijwilligerswerk. We zetten ons in voor goede wet- en regelgeving, financieringsstromen, goede toegang tot het vrijwilligerswerk en innovatie. De politiek, ministeries, gemeenten, maar ook de media zijn belangrijke spelers voor Vereniging NOV.

Kerntaak 2: Samen werken aan kwaliteit

Vereniging NOV wil de kwaliteit van vrijwilligerswerk verder verbeteren. We vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers deskundig zijn en goed georganiseerd. Dit geldt voor alle publieke sectoren. Van de politie, de brandweer, de kunst en cultuur, de sport tot de overheid. We zien dat het besturen en uitvoeren van vrijwilligerswerk complexer wordt. Er worden meer eisen gesteld en dat betekent dat er meer aandacht nodig is voor de toegang tot en de kwaliteit van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.

Kerntaak 3: Een gedragen vereniging

Een vereniging is een doelgerichte community, een samenwerkingsverband. Met elkaar nemen we de lead in het realiseren van de doelen van de vereniging. Vereniging NOV wil het draagvlak van de leden in de vereniging verder verstevigen. Dat betekent het versterken van het mede-eigenaarschap, het inbrengen van eigen expertise en samen succesvol zijn. Vereniging NOV wil een dynamisch netwerk zijn met het bestuur en het bureau als aanjagers, als mede-participanten en soms als gezicht naar buiten. De vier vaste netwerken in Vereniging NOV en de projecten en programma’s zijn allen én doelgericht én organisatievormen van draagvlak.

In het Jaarprogramma 2017 worden deze prioriteiten omgezet in concrete doelen en activiteiten.