Beleid

De hoofdlijnen van beleid van Vereniging NOV zijn vastgelegd in het document Beleidsprioriteiten 2008-2011. Binnen de hoofdfuncties die bij een brancheorganisatie te onderscheiden zijn, te weten belangenbehartiging, versteviging draagvlak vereniging en versterken imago vrijwilligerswerk zijn een zevental prioriteiten benoemd, die de kern van het vrijwilligerswerk raken en die veelal gericht zijn op beïnvloeding van beleid van verschillende overheden en op samenwerking met andere maatschappelijke partijen.

De prioriteiten van beleid 2008-2011 zijn:

  • onafhankelijke toekomst NOV
  • collectieve belangenbehartiging
  • interne binding en netwerken
  • kwaliteit en professionaliseren
  • versterken lokale ondersteuningsstructuur
  • versterken imago vrijwilligerswerk
  • vrijwilligerswerk en overheidsbeleid

Lees het volledige beleidskader 2008-2011. In het Jaarprogramma 2011 worden deze prioriteiten omgezet in concrete voornemens en activiteiten. Lees nu alvast het Strategisch beleid en Jaarprogramma 2012. Bekijk ook het Jaarprogramma 2010.

Verslag ALV

Op 21 juni 2012 vond de algemene ledenvergadering plaats. Lees het verslag.