Voorkom seksueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk

Op 26 september 2009 wordt de eerste werkconferentie georganiseerd die vrijwilligersorganisaties en -centrales helpt om een antwoord te vinden op de vraag: Hoe voorkom ik seksueel misbruik van minderjarigen in vrijwilligerswerk?

Seksueel misbruik heeft een enorme impact op de slachtoffers, maar ook op een vrijwilligersorganisatie waar een minderjarige wordt misbruikt. Veel organisaties zijn zich daar wel van bewust, maar nemen (te) weinig maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen of er adequaat mee om te gaan. Het voorkomen van seksueel misbruik vereist constante aandacht en alertheid. Hierbij kunnen ook gemeenten en ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk een rol spelen.

Om u handvatten te bieden bij de agendering, preventie, repressie en communicatie over het onderwerp zijn er stappenplannen, te implementeren materialen en praktijkvoorbeelden voor handen.

Thema's:

 • Omgangsregels en gedragscode
 • Meldprotocol
 • Signalering
 • Stappenplannen
 • Communicatie
 • Imagoschade
 • Gevoeligheden
 • Klachtafhandeling
 • Tuchtrecht
 • Registratiesysteem
 • Verklaring Omtrent Gedrag

Binnenkort volgt meer informatie over het programma. Bekijk alvast de vooraankondiging.
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. U kunt zich nu alvast aanmelden door een mail te sturen aan Lonneke Scheepmaker: l.scheepmaker movisie.nl .

Het project In veilige handen

Voorkom seksueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk

Voorkomen is beter dan genezen. Het cliché is misschien wel nergens zo belangrijk als bij het voorkomen van seksueel misbruik. En dat voorkomen moet worden dat minderjarigen in het vrijwilligerswerk seksueel misbruikt worden, dat staat vast. Met het project ‘In veilige handen’ werkt NOV, in opdracht van het ministerie van Justitie, aan het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen en adequaat omgaan met seksueel misbruik. NOV werkt hiervoor in een taakgroep samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland.

Medio mei 2009 zal op de website van NOV informatie te vinden zijn die vrijwilligersorganisatie en verenigingen verder helpt in de agendering, preventie, repressie en communicatie rondom het thema. Voor handen zijn dan stappenplannen, te implementeren materialen en een advies- en consultfunctie. Op de lange termijn wordt er, in aanvulling op de Verklaring Omtrent Gedrag, gewerkt aan een landelijk registratiesysteem waarmee gecontroleerd kan worden of een potentiële vrijwilliger in een andere sector eerder grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd.

Niets is zo fijn om als vereniging of vrijwilligersorganisatie te kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. ‘In veilige handen’ helpt vrijwilligersorganisaties om achter de schermen alles zo goed te regelen dat minderjarigen ook echt in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk.

 

Meer informatie

Houd voor meer informatie over het project en de bijeenkomst deze website in de gaten of neem contact op met projectleider Saskia Daru van MOVISIE. Lees ook het persbericht van het ministerie van Justitie van 13 november 2007.