Onze missie

Opkomen voor de belangen van vrijwilligers. Versterken van de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving. Zorgen dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. Ruim vier miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Onze hele samenleving profiteert daarvan.

Wie zich vrijwillig inzet, verdient professionele aandacht en ondersteuning. Daarvoor zorgt NOV.

NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland, kent het veld door en door, behartigt de belangen van vrijwilligers en vertegenwoordigt de sector in binnen- en buitenland.