2011: Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk ter bevordering van actief burgerschap

2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk (EJV). We willen laten zien wat er in Nederland zoal gebeurt aan vrijwilligerswerk, want dat is heel veel. Het ministerie van VWS is samen met MOVISIE het Nationale Coördinatieorgaan. Er wordt gewerkt met een bescheiden budget dat toereikend is om een aantal middelen te maken waarmee landelijke en lokale activiteiten extra in de spotlight gezet kunnen worden. Er is vanuit VWS geen subsidie beschikbaar voor lokale projecten. Lees over onze plannen via onze LinkedIn-groep EYV2011.

Stuurgroep en klankbordgroep
De stuurgroep bestaat uit vijf mensen van:

  • het ministerie van VWS
  • vereniging NOV
  • gemeente Hellendoorn
  • VNG
  • NOC*NSF

Daarnaast is er een klankbordgroep die bestaat uit vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales, belangenorganisaties, bedrijven en fondsen. De eerste bijeenkomst was op 30 juni 2010. De klankbordgroep en de stuurgroep geven belangrijke input voor wat het Nationaal Coördinatieorgaan gaat doen. Lees het verslag vanaf 9 juli via onze LinkedIn-groep EYV2011.

Uitgangspunt
Het hoofddoel van de activiteiten is te laten zien dat vrijwilligerswerk leuk en zinvol is, dat talloze mensen het met plezier doen en dat er een keur aan reguliere vrijwilligersactiviteiten is die nog bij veel mensen onbekend zijn. Onze oproep aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales: Laat vooral zien wat je al doet!

Europa
Ook vanuit Europa verwachten we de nodige aandacht voor het Nederlandse Vrijwilligerswerk. John Macdonald heeft als Head of the Task Force for the European Year of Volunteering 2011 aangegeven dat de EU Commissie alle landen gaat aandoen in een travelling roadshow.

Samen met u?
Het zal duidelijk zijn dat VWS en MOVISIE niet zonder input uit het vrijwilligersveld kunnen om juist zoveel mogelijk aandacht naar het vrijwilligersveld te laten gaan. We hebben daar straks de stuurgroep en de klankbordgroep voor, maar we willen ook met veel partijen samenwerken als het zo uitkomt. Deel dus uw ideeën met ons. Word lid van onze LinkedIn-groep EYV2011 of:

Neem contact op
Heeft u vragen? Wilt u meer informatie of plannen overleggen? Neem contact op met het MOVISIE-team EJV 2011:
Mark Molenaar: m.molenaar movisie.nl of 030 789 2203, 06 10922192
Petra van Loon: info bpvl.nl of 06 28155614