Wijziging Drank en Horecawet

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Drank en horecawet is in de augustus 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke wijziging voor (vrijwilligers)organisaties, sportvereniging en clubs met een kantine/clubgebouw is dat gemeenten regels op moeten opstellen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan met de commerciële horeca. Per gemeente zal bepaald worden op welke dagen en op welke tijdstippen in een clubgebouw alcohol gedronken mag worden. In de gemeentelijke verordening moeten ook regels komen voor de niet verenigingsgebonden activiteiten maar bijeenkomsten van persoonlijke aard. In het gemeentelijk beleid moet worden vastgelegd of bruiloften, verjaardagen en jubilea in de kantine van het clubgebouw gegeven mogen worden.

Leidinggevenden
Naast deze beperking staan er in de wijzigingsvoorstellen ook een aantal versoepelingen. Elke organisatie met een Drank en Horecavergunning moet twee leidinggevenden aanstellen. Dat betekent twee mensen die een cursus Sociale Hygiëne hebben gedaan. Bij wijziging van de leidinggevende is het niet meer noodzakelijk om een nieuwe vergunning aan te vragen bij de gemeente. Omdat leidinggevende voortaan in een bijlage vermeld worden is aan passing van de bijlage voldoende. Dit bespaart kosten en tijd.

Een gemiste kans in de voorstellen is dat nog steeds twee leidinggevenden per organisatie aangesteld moeten worden, terwijl deze personen niet aanwezig hoeven te zijn op momenten dat er alcohol geschonken wordt. Het argument dat één van deze personen in het buitenland kan verblijven, geeft aan dat de mogelijkheden van de moderne communicatie bij de rijksoverheid nog niet zij doorgedrongen.

Leeftijdsgrens voor verkoop
De laatste opvallende wijziging is dat de leeftijdsgrens voor het verkopen van alcoholhoudende dranken per gemeente kan verschillen. Zo kan de ene gemeente bepalen dat de leeftijdsgrens 16 jaar is, terwijl de ander gemeente de leeftijdsgrens op 18 jaar kan vaststellen. Daarnaast is het verkopen van alcoholische dranken aan jongeren onder de leeftijdsgrens strafbaar en niet het kopen. Wel wordt het strafbaar voor jongeren onder de leeftijdsgrens om op de openbare weg met alcohol te lopen.