Vrijwilligerswerk in tijden van werkloosheid. Kansen voor werknemers, vrijwilligersorganisaties en c

Uit eerder onderzoek bleek al dat de crisis zorgt voor een toename in het aantal vrijwilligers. En dat merkt ook de Vrijwilligerscentrale Haarlem. Hoe gaan zij daar mee om en welke kansen biedt het hen en hun achterban? Een interview met Chris Rabbers, projectcoördinator vacaturebank.

Vanwege de crisis groeit de werkloosheid en de mensen die zonder werk komen te zitten oriënteren zich daarom steeds vaker op de vrijwilligersmarkt. Wat merkt de Vrijwilligerscentrale Haarlem daarvan? Chris: ”We zien inderdaad een nieuwe groep vrijwilligers binnen komen. Exacte aantalen zijn niet bekend, maar ik schat dat wij gemiddeld zes personen per week binnen krijgen als gevolg van werkloosheid.” De mensen die bij de vrijwilligerscentrale aankloppen zijn op zoek naar kortdurend en flexibel vrijwilligerswerk, of vrijwilligerswerk op projectbasis. De vrijwilligersorganisaties moesten eerst wel wennen aan het idee, maar de reacties zijn nu veelal enthousiast: “Er is zoveel kennis in huis bij deze doelgroep die nu benut wordt bij vrijwilligersorganisaties. Zij zijn daar heel blij mee en wij krijgen veel fijne en positieve reacties.”

‘Nieuwe vrijwilligers’ brengen veel kennis met zich mee

Bij de vrijwilligerscentrale melden zich veel mensen uit de zakelijke dienstverlening, werving en selectie en pr & communicatie. Maar ook mensen met een eigen bedrijf in de zakelijke dienstverlening hebben bij de centrale in Haarlem aangeklopt. Deze groep, met veel kennis, kan heel specifieke klussen oppakken bij vrijwilligersorganisaties. “We hebben deze ‘nieuwe vrijwilligers’ op projectmatige wijze geïntroduceerd bij organisaties. Zo hebben we iemand kunnen plaatsen die het hele vrijwilligersbeleid van een organisatie in kaart heeft gebracht en gaan veel mensen aan de slag met  pr- en communicatieactiviteiten, kortdurende activiteitenprojecten en onderzoek”, aldus Rabbers. Organisaties zien steeds vaker in dat deze vorm van vrijwilligerswerk heel veel kansen biedt, ondanks dat de doelgroep vraagt om creatieve en flexibele klussen: “Ze krijgen echt de smaak te pakken omdat ze zien wat voor een kwaliteiten de mensen in huis hebben. Maar van de organisaties wordt ook wat verwacht: open staan voor de kwaliteiten van een vrijwilliger en deze goed benutten binnen de eigen organisatie, creativiteit en flexibiliteit. Je weet ten slotte niet hoelang je deze vrijwilliger in huis hebt.”

Na terugkeer naar betaalde baan blijft men vrijwilligerswerk doen

Naast dat het de vrijwilligersorganisaties veel kansen en mogelijkheden biedt, zijn er ook veel voordelen voor de mensen die het vrijwilligerswerk doen. Chris: ”Vaak hoor je dat de mensen weer in een positieve spiraal komen. Zij leren nieuwe mensen kennen binnen een nieuw netwerk, ontwikkelen (nieuwe) competenties en maken vaak kennis met een nieuwe branche. Daarnaast behouden ze hun werkritme en krijgen waardering voor wat ze doen. En als mensen terugkeren naar betaald werk, blijven ze het vrijwilligerswerk er soms gewoon naast doen.” En volgens Chris zijn er ook veel kansen voor de vrijwilligerscentrales: “Het is een doelgroep met veel mogelijkheden en kennis. De kennis kunnen wij goed wegzetten in de non-profitsector. Dit is erg positief. We zien ook een nieuwe ontwikkeling in het invullen van de werkzaamheden van vrijwilligerswerk. Meer werken op projectbasis bijvoorbeeld en werken aan deskundigheidsbevordering.”

Dé tip voor centrales: promoot jezelf bij deze doelgroep!

De Vrijwilligerscentrale Haarlem is zelf erg actief op dit gebied, ze zien kansen en grijpen deze graag aan. Ze profileren en promoten zichzelf sterk bij deze nieuwe doelgroep. Zo zijn posters en folders gemaakt met de slogan Zit je in Between Jobs: denk aan vrijwilligerswerk! De boodschap: doe vrijwilligerswerk! Daarmee behoud je werkritme, valt er geen gat in je cv, doe nieuwe competenties op en maak je kennis met nieuwe branches. In de folder laten komt ook een vrijwilliger aan het woord die zijn eigen verhaal verteld. De folders en posters hangen in bibliotheken en worden binnenkort waarschijnlijk verspreid onder uitzendbureaus en re-integratie- en outplacementbureaus.

Maar de centrale doet veel meer. Chris: “We zijn in gesprek met het UWV werkbedrijf. Daar hebben we op de banenmarkt mogen staan waar we veel mensen te woord hebben kunnen staan. In eerste instantie waren zij verbaasd over deze mogelijkheid, maar uiteindelijk enthousiast over het doen van vrijwilligerswerk. Ook waren er mensen die zich eventueel wilden omscholen, vrijwilligerswerk kan dan ook een mooie oriëntatiefase zijn.” In het nieuwe jaar hoopt de centrale een presentatie te kunnen geven bij alle werkcoaches van het UWV werkbedrijf: “We hebben daar een mooie en inspirerende presentatie voor gemaakt.”

Voorbeelden

Tot slot nog wat praktische voorbeelden van mensen die bemiddeld zijn naar een passende vrijwilligersklus:

  • Mevrouw uit de consultancy die weg wil uit deze branche. Vrijwilligerswerk in kinderopvang doet en daar nu ook een betaalde baan in wil gaan zoeken.
  • Meneer uit de werving en selectie die vrijwilligersbeleid opzet bij een zorgboerderij.
  • Een dame uit de pr en communicatie die een non-profit organisatie helpt bij het werven van.
  • Een dame en heer die samen een onderzoek doen bij een grote zorginstelling.
  • Een heer die uit de bouw komt is met een inventarisatie bezig bij een non-profit organisatie wat daar aan klussen gedaan moet worden. En hij gaat meehelpen om een plan van aanpak te maken.

Contact

Vrijwilligerscentrale Haarlem, www.vwc-haarlem.nl.
Mevrouw Chris Rabbers, projectcoördinator vacaturebank: 023 - 531 48 62, c.rabbers vwc-haarlem.nl .