Vrijwilligerswerk in het verenigingsleven van studenten

Door: Wouter Kroes en Iris Kummeling

Het beeld van de bierzuipende luie student anno 2011, bestaat dat nog wel? Zijn de studenten die zich tijdens hun studie keihard inzetten voor de maatschappij zeldzaam? Met de inspiratiearena – Studentenverenigingen vrijwillig actief voor de maatschappij – is een nieuwe groep potentiële vrijwilligers op de kaart gezet.

Over de mate waarin de jongeren van vandaag betrokken zijn in het politieke en sociale leven heerst bezorgdheid. De claim dat er een systematische terugloop van de politieke en maatschappelijke participatie van jongeren plaatsvindt, wordt echter betwist. Zo tonen Hustinx et al. (2011) recent aan dat er een rijke diversiteit is aan participatievormen onder jonge, hoogopgeleide mensen. Universiteitsstudenten omarmen zowel traditionele, formele en geïnstitutionaliseerde vormen van participatie als nieuwe en geïndividualiseerde typen van engagement. Ook MOVISIE heeft gesignaleerd dat de interesse van studenten, al dan niet in verenigingsverband, in vrijwilligerswerk stijgt. De Inspiratiearena Studentenverenigingen vrijwillig actief voor de samenleving, georganiseerd tijdens de Congresweek van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk, bood inzicht in een rijke diversiteit aan vrijwillige activiteiten van studentenverenigingen. Met vaak dezelfde gemene deler: met veel plezier iets terugdoen voor de maatschappij.

Lees meer over de Inspiratiearena of bekijk een korte film op CampusTV.

Ga ook naar de Facebookpagina Student & Maatschappij.