Vrijwilligerssteunpunt als maatschappelijk ondernemer

Coördinatoren van vrijwilligerssteunpunten hebben een bijzonder vak. Het is een vak waarin hard wordt gewerkt, soms zo hard dat strategie, beleid, innovatie en kwaliteitsontwikkeling wel eens buiten beeld verdwijnen. Toch zijn deze zaken hard nodig om de steunpunten te laten overleven.

Sinds 2007 moeten zij zich verhouden tot de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Ook het makelaarschap rond de maatschappelijke stages heeft het landschap van vrijwilligersondersteuning veranderd. Het is belangrijk dat de personen die betrokken zijn bij de ondersteuning van het vrijwilligerswerk de juiste competenties bezitten om de nieuwe basisfuncties en/of hun rol als maatschappelijk makelaar uit te kunnen voeren. Zij moeten daarvoor (nog) betere maatschappelijke ondernemers worden.

Hogeschool Utrecht en MOVISIE hebben daarom een post bachelor opleiding voor leidinggevenden en senior medewerkers van vrijwilligerssteunpunten ontwikkeld. Deelnemers bezitten na het afronden van de opleiding kennis over vrijwillige inzet en ondernemend werken en kunnen deze kennis toepassen door met een ’helikopterblik’ naar het eigen werk en de eigen sector te kijken. Deelnemers hebben in de opleiding vaardigheden ontwikkeld, die horen bij een ondernemende wijze van opereren binnen een steunpunt vrijwilligerswerk. Tot slot bezitten de deelnemers na afloop van de opleiding het vermogen op het eigen functioneren te kunnen reflecteren en de eigen professionalisering te kunnen vormgeven.

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.