Vrijwilligerscentrales zoeken samenwerking met het bedrijfsleven op

Steeds meer bedrijven stellen hun werknemers in de gelegenheid om (deels) binnen werktijd vrijwilligerswerk te verrichten. Enkele jaren geleden al toonde onderzoek van het ministerie van Economische Zaken aan dat 45% van de grote bedrijven en 23% van de middelgrote bedrijven aan werknemersvrijwilligerswerk deed. En dit percentage is de laatste jaren alleen maar gegroeid.

 

Kansen voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

 

Werknemersvrijwilligerswerk is voor bedrijven een vorm van Maatschappelijk Verantwoord of Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. Voor bedrijven is werknemersvrijwilligerswerk niet alleen een kwestie van het bouwen aan een positief imago, maar ook een effectief HRM instrument om aan teambuilding te werken en medewerkers te motiveren. Maatschappelijke organisaties zijn over het algemeen erg blij met de inzet van de bedrijven. Door de maatschappelijke inzet van bedrijven kunnen zij beschikken over extra menskracht en vaak ook middelen (materialen of geld). Hiermee kunnen zij doelen verwezenlijken die op eigen kracht en met eigen middelen vaak onbereikbaar zijn.

 

Vrijwilligerscentrales beschikken over een groot netwerk binnen het lokale maatschappelijke veld en hebben vaak goed zicht op de behoeftes van maatschappelijke organisaties. Door deze behoeftes te koppelen aan het aanbod vanuit het bedrijfsleven, ontstaan waardevolle samenwerkingsverbanden voor alle betrokken partijen.

 

Er zijn voor vrijwilligerscentrales concrete methodes om samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven tot stand te brengen:

 

 • Dubbel Genieten
  Mensen die minder mobiel zijn en mensen voor wie het fysiek of mentaal lastig, of zelfs onmogelijk is, om er zelfstandig op uit te gaan worden bij Dubbel Genieten gekoppeld aan scholieren in het kader van maatschappelijke stages én aan werknemers in het kader van werknemersvrijwilligerswerk. Kijk voor meer informatie op www.dubbelgenieten.nl of informeer bij MOVISIE: Stefanie Lap, s.lap movisie.nl . Schrijf u ook in voor de Dubbel Genieten Kennismakingslunch.

 

 • Maatschappelijke Beursvloer
  Tijdens een Maatschappelijke Beursvloer ontmoeten bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar in een informele en dynamische sfeer om matches tot stand brengen. Kijk voor meer informatie en voor een handleiding om een Maatschappelijke Beursvloer op te zetten op www.beursvloer.com.

 

 • Make a Difference Day en het bedrijfsleven
  MBO begint tijdens MADD! Bedrijven kunnen medewerkers faciliteren om tijdens MADD vrijwilligerswerk te doen, maar ook om middelen en faciliteiten, media, netwerken of specifieke kennis in te zetten voor de samenleving. Vrijwilligerscentrales kunnen MADD aanwenden om activiteiten op maat voor bedrijven te organiseren. Kijk voor meer informatie en voor tips over samenwerken met bedrijven tijdens MADD op www.madd2010.nl/bedrijven.

 

 • Gratis stappenplannen
  Het stappenplan Zakendoen met bedrijven biedt maatschappelijke organisaties goede handvatten bij het opstarten van partnerschappen met het bedrijfsleven. Maatschappelijke organisaties als de Zonnebloem, Kico en Landschapsbeheer Nederland maken al gebruik van deze kennis en ervaringen op het gebied van MBO.
  Ook Nuon, KLM, ING, Holland Casino, NS, Univé Verzekeringen en andere bedrijven laten zich adviseren bij het bepalen van de richting en de vormgeving van hun MBO beleid. De ervaring die MOVISIE heeft opgedaan met deze en andere trajecten is vastgelegd in een stappenplan over samenwerken met maatschappelijke organisaties: Just share it.
  Kijk voor de gratis stappenplannen Just share it en Zakendoen met bedrijven op www.movisie.nl/betrokkenondernemen