Vrijwilligerscentrale Zwolle stelt zich aan u voor

In deze rubriek stelt een vrijwilligerscentrale zich aan u voor. In deze editie van Centrales Centraal is directeur Margreet Versteegen van Vrijwilligerscentrale Zwolle (VCZ) aan het woord.

Wie zijn jullie en hoe lang bestaan jullie?
We zijn gestart in 1977, dus de VCZ bestaat 34 jaar. Wij zijn een expertisecentrum op het gebied van vrijwilligerswerk en informele zorg en ondersteunen de mantelzorg en de vrijwillige inzet. In onze visie stimuleren we de sociale samenhang en daarmee de leefbaarheid van de samenleving en het individuele welzijn.

Wat is kenmerkend voor het vrijwilligerswerk in Zwolle?
Kenmerkend voor de stad Zwolle is dat er in verhouding veel vrijwilligerswerk plaatsvindt en dat mensen echt bereid zijn iets voor een ander te betekenen. Er is lokaal veel geïnvesteerd in participatie. Wel is het zo dat Zwollenaren eerst wat afwachtend zijn: 'Kieken wat ’t wordt' en langzaam opstarten maar als ze gaan, dan zetten ze door en gaan ze er echt voor.

Wat doen jullie om het vrijwilligerswerk in Zwolle te ondersteunen?
De Vrijwilligerscentrale ondersteunt het vrijwilligerswerk door veel bruggen te bouwen. Dit uit zich in samenwerking en het 'aanhaken bij', zodat er een breed en gevarieerd aanbod aan diensten ontstaat. Ook kunnen we door de bijzondere combinatie met het steunpunt informele zorg innovatief werken. Een voorbeeld daarvan zijn de buurthulpposten.

Hoe ziet het vrijwilligerswerk in Zwolle er over drie jaar uit? Wat zijn jullie wensen en dromen?
Over drie jaar werken we ook wijkgericht, zodat verbindingen rond vrijwillige inzet ook op wijkniveau worden versterkt. Dit zullen we samen met andere partners realiseren. We maken dan meer gebruik van de talenten van de hulpvrager. Onze missie is dat sociale cohesie in positieve zin doorwerkt op het individuele welzijn.

Wat is jullie ‘best practice’ of meest briljante idee? Waar zijn jullie trots op?
Een best practice is de beursvloer die bijzonder succesvol was op 23 maart jl., mede ondersteund door MKB en gesponsored door diverse bedrijven. In totaal werden er 178 matches gesloten met een omzet van € 127.895.  We zijn trots op:

  • Diverse innovatieve projecten/diensten, bijvoorbeeld de vrijwilligers van de expertisebank; de ontwikkeling van de talentenworkshops; het aanhaken bij een provinciaal project rondom Eigen Verworven Competenties.
  • Op het brede netwerk van kennis en contacten wat we hebben met bedrijven en maatschappelijke organisaties
  • Op het in de organisatie gestelde vertrouwen van de politiek en de gemeente Zwolle.

 Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerswerkzwolle.nl of  www.beursvloerzwolle.nl.