Vrijwilligerscentrale Onis stelt zich aan u voor

In deze rubriek stelt een vrijwilligerscentrale zich aan u voor. In deze editie van Centrales Centraal is coördinator Carien van Eijden van Vrijwilligerscentrale Onis aan het woord.

Wie zijn jullie en hoe lang bestaan jullie?
Wij zijn een team van beroepskrachten, studenten en vrijwilligers die zich inzetten voor het vrijwilligerswerk in Asten en Someren. Twee echte Brabantse dorpen. Chantal van Koert is contactpersoon voor jongeren en vrijwilligerswerk, waaronder de maatschappelijke stages. Carien van Eijden is contactpersoon voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. We krijgen daarbij op dit moment ondersteuning van studenten en vrijwilligers. Een maatschappelijke stagiaire helpt mee in projecten als NLDOET, een student Speco onderzoekt de kansen van samenwerking binnen de sportverenigingen, een studente hbo Sociale Studies schrijft een programma om jonge senioren te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en zes studentes zijn taalmaatje. In ons team zijn er ook twee vrijwilligers voor de bemiddelingen en een vrijwilliger voor administratieve taken. Al met al bestaat ons team doorgaans uit acht tot tien personen. Onze vrijwilligerscentrale bestaat acht jaar.

Wat is kenmerkend voor het vrijwilligerswerk in Asten en Someren?
Asten en Someren zijn twee dorpen met een aantal zogenaamde kleine kernen. De mensen kennen elkaar en de bereidheid iets voor een ander te doen is groot. Er is een rijk verenigingsleven waarbij veel mensen ook actief betrokken zijn als vrijwilliger. Ook mensen met een zogenaamd rugzakje worden gemakkelijk opgenomen. Of het nu gaat over leren van de Nederlandse taal of om een verstandelijke beperking; verenigingen bieden graag een plek aan mensen. Dat voelt als een warm bad. Je kunt als werker gemakkelijk rondbellen als je een plek zoekt voor iemand.

Wat specifiek opvalt is dat jongeren erg bereid zijn zich in te zetten. Jongeren zijn makkelijk enthousiast te maken en zetten zich met een bepaalde vanzelfsprekendheid in voor een ander. Belangrijk daarbij is natuurlijk wel dat de organisatie een open houding heeft t.a.v. de wensen en kwaliteiten van jongeren. Maar uiteraard hebben wij daar een stimulerende rol in.

Wat doen jullie om het vrijwilligerswerk in Asten en Someren te ondersteunen?
We komen veel bij verenigingen, in gemeenschapshuizen, op scholen, in zorgcentra, bij musea en bij stichtingen. We horen redelijk goed wat er speelt en waar vragen leven. Vaak geven we één-op-één advies, maar ook worden workshops en lezingen gegeven. Waar mogelijk verbinden we organisaties aan elkaar, omdat uitwisseling vaak veel antwoorden geeft. Vragen die we binnenkrijgen variëren van: aanvragen van een fonds tot werven en behouden van nieuwe leden en vrijwilligers, maar ook ondersteuning bij het schrijven van vrijwilligersbeleid of effectief vergaderen kunnen vragen zijn. Geen vraag is ons te gek. We zoeken altijd mee naar het antwoord dat de organisatie sterker maakt.

Hoe ziet het vrijwilligerswerk in Asten en Someren er over drie jaar uit? Wat zijn jullie wensen en dromen?
We zetten in op verbinding van verenigingen onderling en op de inzet van mensen die om een of andere reden thuis zijn. In Welzijn Nieuwe Stijl spreekt ons met name de eigen kracht van mensen erg aan. Of het nu om een persoon of om een organisatie gaat, we vergroten graag het talent en de kwaliteiten. Als we dat blijven doen, dan komt de rest vanzelf.

Wat is jullie ‘best practice’ of meest briljante idee? Waar zijn jullie trots op?
In het verleden hebben we een project georganiseerd dat extern werd gefinancierd, genaamd ‘Mixen’. In dat project werden vrijwilligers gekoppeld aan een vluchteling. Samen onderzochten ze de kwaliteiten van de vluchteling en vervolgens zochten ze samen naar een geschikte vrijwilligersplek. Dat liep goed. Daar is een taalmaatjesproject uit voortgekomen. De financiën stoppen binnenkort en op dit moment is er een aantal maatjes die activiteiten blijven organiseren: een gemixt groepje mensen dat met enthousiasme doorgaat met en voor elkaar en anderen. Wij zorgen letterlijk voor een ruimte en verder laten we het los.

Waar we ook trots op zijn is het innovatieve en ambitieuze karakter van ons team. We laten ons niet afleiden door bezuinigingen, noch door andere negatieve invloeden. We staan voor het vrijwilligerswerk en geloven in de kracht van ieder mens.

Kijk voor meer informatie op www.oniswelzijn.nl.