Vrijwilligerscentrale Alkmaar e.o. (VCA) stelt zich aan u voor

In deze rubriek stelt een vrijwilligerscentrale zich aan u voor. In deze editie van Centrales Centraal is Kim van Es aan het woord. Zij is adviseur promotie en advies bij Vrijwilligerscentrale Alkmaar e.o. (VCA).


Wie zijn jullie en hoe lang bestaan jullie?
Vrijwilligerscentrale Alkmaar e.o. is op 30 januari 2008 voortgekomen uit een fusie van Centrum Vrijwilligersondersteuning Alkmaar (actief sinds 2005) en Stichting Wisselwerk Alkmaar. Bij VCA werken zowel betaalde krachten (9) als vrijwilligers (9) met daarboven het Bestuur. We zijn een enthousiast team met een maatschappelijk betrokken instelling en een sociaal karakter.

Wat is kenmerkend voor het vrijwilligerswerk in Alkmaar?
Vrijwilligerswerk is een onmisbaar onderdeel van de Alkmaarse samenleving. Het is een uitdrukking van de levenskracht van onze democratie. Volgens officiële schattingen zijn er ±20.000 inwoners van Alkmaar actief als vrijwilliger. Voor Alkmaarse vrijwilligers biedt vrijwilligerswerk een mogelijkheid om onder andere de eigen ideële opvatting te uiten, sociale contacten te hebben, capaciteiten te gebruiken en te ontwikkelen en om mogelijke onvrede met een baan of werkeloosheid te compenseren. Maar bovenal is vrijwilligerswerk voor veel mensen een leuke hobby.

Wat doen jullie om het vrijwilligerswerk in Alkmaar te ondersteunen?
VCA bemiddelt tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk,maatschappelijke stages en biedt intensieve begeleiding ten behoeve van sociale activeringstrajecten. Ook kan men bij ons ook terecht voor deskundigheidsbevordering, informatie en advies. VCA organiseert diverse activiteiten ter promotie en waardering van het lokale vrijwilligerswerk en probeert samenwerking te bevorderen tussen de verschillende instellingen.

Hoe ziet het vrijwilligerswerk in Alkmaar er over drie jaar uit? Wat zijn jullie wensen en dromen?
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. VCA ziet hierin kansen om het vrijwilligerswerk landelijk maar zeker ook regionaal nog beter op de kaart te zetten. Daarnaast hebben organisaties die met vrijwilligers werken steeds meer moeite de juiste vrijwilligers voor hun organisatie te vinden en te behouden. Hiervoor is vrijwilligersbeleid nodig. Veel organisaties hebben ondersteuning nodig bij het formuleren van dit beleid. Bovendien wordt er een steeds grotere druk gevoeld bij vrijwilligersorganisaties door een strengere wet- en regelgeving. In de komende jaren wil VCA deze organisaties gaan begeleiden, coachen en adviseren om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk nog verder te verbeteren.

Wat is jullie ‘best practice’ of meest briljante idee? Waar zijn jullie trots op?
VCA heeft het Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet ontvangen. Deze kwaliteits-onderscheiding laat zien wie VCA is, wat we doen en welke resultaten dit heeft. VCA heeft te maken met snel veranderende omstandigheden. De Wet maatschappelijke ondersteuning plaatst vrijwillige inzet in de schijnwerpers, waarbij VCA daarom nog nadrukkelijker dan ooit laat zien dat zij een onmisbare rol vervult bij het ondersteunen en stimuleren van vrijwillige inzet in de lokale samenleving. Het Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet draagt hier aan bij. Daarnaast zijn wij erg trots op het feit dat organisaties ons steeds beter weten te vinden en dat we onze functie als steunpunt waar kunnen maken.

Foto: Vrijwilligersdag Alkmaar

Meer weten?
Kijk op de website van Vrijwilligerscentrale Alkmaar e.o.: www.vrijwilligerscentralealkmaar.nl.

Wilt u ook uw centrale aan ons voorstellen?
Neem dan contact op met Wouter Kroes, w.kroes nov.nl .