Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! Werken aan kwaliteit

Met de Zelfevaluatie en de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! wil Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren te werken aan kwaliteit en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! biedt niet alleen voordelen voor vrijwilligersorganisaties, maar het is zeker ook een handig instrument voor vrijwilligerscentrales in hun adviesfunctie. De (gratis te downloaden) Zelfevaluatie bestaat uit een vragenlijst waarmee organisaties inzicht krijgen in de sterke onderdelen én de verbeterpunten van hun vrijwilligersbeleid en -management. In de Zelfevaluatie wordt gewerkt met een puntentelling. Bij een voldoende score kunnen organisaties opgaan voor de kwaliteitsonderscheiding. Met de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! laten organisaties aan hun financiers, samenwerkingspartners én vrijwilligers zien dat zij vrijwillige inzet goed voor elkaar hebben!

Ervaring uit de praktijk

Ellen Weimar werkt bij Servicepunt Vrijwilligerswerk Enschede, een middelgrote centrale. Zij werkt nu drie jaar met GOED GEREGELD! Ellen nam als één van de eersten deel aan het landelijke netwerk adviseurs Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! De leden van dit netwerk zijn allen adviseur van een vrijwilligerscentrale of steunpunt. Zij beoordelen of een organisatie de zelfevaluatie op de goede manier heeft uitgevoerd. Bij een positieve beoordeling ontvangt de organisatie uit handen van de adviseur de kwaliteitsonderscheiding voor een periode van drie jaar. Ellen vertelt over haar positieve ervaring met GOED GEREGELD!

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Enschede is adviseur GOED GEREGELD! Wat levert die rol hen op? “Het levert ten eerste beter contact op met de organisaties. En het versterkt de organisaties en daarmee het vrijwilligerswerk in de gemeente. Daarnaast bevordert de Zelfevaluatie je eigen kennis over vrijwilligersbeleid en je kunt er goede tips uit halen. Deze kennis kun je ook gebruiken in je normale advies richting organisaties.” Volgens Ellen geeft GOED GEREGELD! voldoening en het maakt meer zichtbaar wat je als adviseur doet: het heeft vaak een concreet resultaat. “En de uitreikingen leveren PR op voor je centrale!” Natuurlijk kost GOED GEREGELD! wel tijd. In Enschede is een bewuste keuze gemaakt om GOED GEREGELD! in te bedden in het beleid, het is echt een onderdeel van de adviesfunctie.

GOED GEREGELD! Voordelen voor organisaties en vrijwilligers

In de eerste plaats ziet Ellen dat het de vrijwilligers zelf wat oplevert. “Er wordt beter voor ze gezorgd, vooral bij het 'binnenhalen’. En het levert organisaties ook veel op. Zij kunnen na de Zelfevaluatie vaak sneller duidelijk maken hoe belangrijk het is om beleid goed te regelen, bijvoorbeeld richting hun eigen bestuur. Organisaties zien de kwaliteitsonderscheiding ook als pluim voor de vrijwilligers. En het geeft de organisatie positieve publiciteit.”

Kan iedere organisatie ermee aan de slag?

Volgens Ellen wel: “Organisaties kunnen de adviseur ook inschakelen als zij (nog) niet de minimumscore in de zelfevaluatie halen: werken aan kwaliteit is al een doel op zich. Alleen al door het lezen van de Zelfevaluatie en het nadenken over kwaliteit maken organisaties een kwaliteitsslag.” Ellen merkt regelmatig dat kleinere organisaties zonder beroepskracht niet meteen toe zijn aan de kwaliteitsonderscheiding. Soms schrikt de hoeveelheid werk de organisaties af, vooral als blijkt dat zij nog ver afzitten van de minimumscore voor de kwaliteitsonderscheiding. “Belangrijk is om dan als adviseur duidelijk te maken dat de kwaliteitsonderscheiding niet het enige doel is. Je kan dan met de organisatie bijvoorbeeld beginnen met één gedeelte van de Zelfevaluatie.”

Hoeveel tijd kost het voor de kwaliteitsonderscheiding uitgereikt wordt?

“De duur van een adviestraject hangt vaak af van hoe goed de organisatie ervoor staat. Als een organisatie goed is voorbereid, ben je er in totaal twee tot drie dagdelen mee kwijt, verspreid over verschillende momenten. Meestal doe je een intake, een groepsgesprek, maak je een verslag en daarna komt nog de uitreiking. Maar als je de organisatie goed kent is er bijvoorbeeld geen intake nodig.” Soms geven organisaties aan dat het veel tijd kost. En dat is begrijpelijk volgens Ellen. “Eén van de voorwaarden van een goed vrijwilligersbeleid is dat het goed is vastgelegd om de continuïteit te waarborgen. Het nadeel hiervan is dat het soms wel wat veel papierwerk lijkt. Maar de kern blijft de uitvoering in de praktijk. Als adviseur kom je er in de (beoordelings)gesprekken achter of dat wat beschreven is in vrijwilligersbeleid, ook daadwerkelijk gebeurt in dagelijkse uitvoering.”

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de ervaringen van Servicepunt Vrijwilligerswerk Enschede? Neem dan contact op met Ellen Weimar: 053 480 1515 of e.weimar vrijwilligerswerkenschede.nl .

Ook aan de slag met GOED GEREGELD?

Wilt u meer weten over de voordelen van GOED GEREGELD!? Wilt u uw adviesfunctie versterken? Of wilt u meer weten over het netwerk Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! Neem dan contact op met Elize Smal (030 789 2105, e.smal movisie.nl).