Verslag Conferentie Vrijwilligerscentrales

Vrijwilligerscentrales en steunpunten vrijwilligerswerk worden steeds professioneler in een veeleisende omgeving. Ze doen ook steeds meer een beroep op elkaars kennis en ervaring én gaan vaker regionaal samenwerken. Dat stelt ook zijn eisen aan de branchevereniging, waarin we gezamenlijk optrekken. Hoe zichtbaar en herkenbaar willen we als branche zijn? Hoe zichtbaar en herkenbaar wilt u als centrale zijn? Wat pakken we samen op en waar voert u zelf de regie?

Na de peper van vorig jaar nodigde Vereniging NOV en de werkgroep Coöperatie u uit voor het verder kruiden van de branche. Dat gebeurde tijdens de Conferentie Vrijwilligerscentrales op 7 oktober 2008.

Lees het verslag met alles over de branche-sessies, werkwinkels en discussies.

De bijlagen bij het verslag kunt u hier downloaden:

Bijlage 1, sessie B

Bijlage 2, sessie B

Bijlage 3, sessie B

Bijlage 4, sessie F

Bijlage 5, bij 6.2 zelfwerwinkel verslagen

Bijlage 6, zelfwerkwinkel Marketing en communicatie

Bijlage 7, zelfwerkwinkel Lobbyen en netwerken 

Bijlage 8, zelfwerkwinkel Visie en strategie 

Bijlage 9, centrale-werkwinkel Lokaal makelaarschap en maatschappelijke stage

Bijlage 10, centrale-werkwinkel Lokaal makelaarschap en maatschappelijke stage

Bijlage 11, centrale-werkwinkel D: Basisfuncties in de praktijk

Bijlage 12, discussie B De basis onder basisfuncties