Succesvolle samenwerking in Limburg

In onze serie over regionale samenwerking in verschillende provincies is deze keer Limburg aan de beurt. Een interview met Al Wandler, voorzitter van de overkoepelende organisatie van Vrijwilligerscentrales in Limburg: het POVL.

Wat is het POVL?

Al: POVL staat voor Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg. Het POVL wil de kwaliteit in het brede veld van vrijwilligersondersteuning verbeteren. Het is een stichting met een vrijwillig bestuur, bestaande uit zes leden. Een aantal hiervan, waaronder ikzelf, is teamleider of coördinator van één of meerdere vrijwilligerscentrales in Limburg. Het POVL wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg. 17 centrales in de 23 regio’s in Limburg zijn aangesloten bij het POVL.

Wat maakt het POVL succesvol?

We hebben een gezamenlijke visie vastgelegd en gezamenlijke producten samengesteld. Sinds een jaar draagt ieder steunpunt of centrale de naam ‘vrijwilligerscentrale’: als één gezicht naar de buitenwereld. De visie en producten hebben we genormeerd; in samenwerking met alle centrales hebben we de producten tot in detail kunnen omschrijven. Hiermee is een groot draagvlak gerecreëerd.

Jullie delen visie en producten. Wat nog meer?

We hebben een website van het POVL (www.povl.nl). De site bestaat nu een jaar of vier, is heel simpel opgezet, maar werkt prima! De informatie op de site is up to date en heeft ook nog eens bijna niets gekost. Verder hebben we vijf tot zes keer per jaar een c oördinatorenoverleg met alle vrijwilligerscentrales. Hier komen we bijeen op thema en bespreken de actualiteiten en leren van elkaar. Ook organiseren we een aantal keer per jaar “excursies” voor de uitvoerders. Zij kunnen dan een kijkje nemen in elkaars keuken. Ook dit gebeurt meestal op thema.

Wat betekent kwaliteit voor jullie?

Een aantal jaar geleden is er op provinciaal niveau onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van vrijwilligersorganisaties in Limburg. Hier kwamen de centrales destijds niet zo goed uit. Sindsdien is onze zorg voor kwaliteit een nog belangrijker item geworden. Per centrale hebben we nu een beschrijving van allerlei producten op detailniveau en alle normen staan beschreven. We kijken naar wat er nodig is, er ligt nu bijvoorbeeld een handboek bemiddeling. In de toekomst gaan we de centrales vanuit het POVL certificeren. Dit certificaat wordt dan gezamenlijk opgesteld, waarmee het een gedragen verhaal wordt.

Zijn jullie eigenlijk niet gewoon een belangenvereniging?

We zijn op dit moment hierover in gesprek met elkaar. De term brancheorganisatie is al wel gevallen. We hebben een gezamenlijke visie en producten. Deze zijn genormeerd en iedereen weet ze te vinden. Dat vind ik een voordeel. Ik wil ook iedereen aan boord halen en houden, daar zit wel spanning op. We hebben te maken met veel verschillende centrales in de provincie. Dat is voor het kwaliteitsverhaal vaak lastig.

Wat is er dan precies lastig?

Niet iedere centrale heeft de capaciteit om mee te werken aan de versterking van de kwaliteit. We hebben aan iedere centrale commitment gevraagd voor de versterking van de kwaliteit, maar in deze tijd, met de opkomst van de Wmo en bijvoorbeeld Maatschapplijke stages, kijkt iedereen ineens naar de centrales. Hierdoor komt een aantal centrales weleens in een spagaat tussen wat hun gemeente of welzijnsorganisatie wil, en wat ze hebben afgesproken met het POVL. Dit levert wel wat belemmeringen op voor onze voortgang in versterking van de kwaliteit. Het lijkt alsof we soms last hebben van een remmende voorsprong. Als POVL lopen we voorop, maar we moeten er wel voor zorgen om voeling te houden met de praktijk van alle centrales. Sommige centrales kunnen het nauwelijks bijbenen, zijn er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor.

Zijn er nog meer samenwerkingsverbanden tussen centrales in Limburg?

Op regionaal niveau wordt er ook veel samengewerkt. Bijvoorbeeld rondom maatschappelijke stages: de Limburgse pilot is gehonoreerd. We werken in een projectgroep intensief samen met de scholen waar de verantwoordelijkheid ligt. In de vijf pilots die er in Limburg zijn, zorgen we dat er per pilot altijd een coördinator van een centrale bij betrokken is. Ook werken we samen met Huis voor de Sport en Huis voor de Zorg, maar minder intensief.

Hebben jullie dan geen CMO?

In het verleden heeft een CMO een faciliterende rol gehad. Een aantal jaar geleden is de CMO echter failliet gegaan. Nu werken we zelf nauw samen met de provincie en worden we ook gesubsidieerd.

We hebben aangegeven met de provincie mee te willen denken over de mogelijke oprichting van een nieuwe CMO. Het POVL is immers niet hetzelfde als een CMO. Wij zijn vooral op het brede vrijwilligerswerk gericht en onze focus ligt bij vrijwilligerscentrales. We doen alleen af en toe iets met gemeenten. Ook is het POVL door de opzet van de stichting in spankracht beperkt. En we willen wel realistisch blijven. Wij zijn wat beperkt in onze mogelijkheden, het is toch vrijwillig.

Hoe zien jullie de toekomst?

We hebben een stevig, bevlogen bestuur, dat onlangs nog is uitgebreid. En de verhouding met de provincie is goed, er bestaat een wederzijds vertrouwen. POVL gaat door met de verbetering van de kwaliteit. Ook gaan we het gesprek aan met gebieden die nu nog “grijs” zijn. Op het gebied van promotie gaan we wat meer doen, bijvoorbeeld een nieuwsbrief uitgeven.

Over Al Wandler en het POVL

Al Wandler is werkzaam als teamleider bij Partners in Welzijn. Partners in Welzijn is dé welzijnsorganisatie in de Westelijke Mijnstreek. De Vrijwilligerscentrales in Sittard-Geleen en de Vrijwilligerscentrale Stein-Beek-Schinnen maken deel uit van deze stichting.

Het POVL is 25 jaar geleden begonnen als overleg tussen coördinatoren. Al Wandler is vanaf het begin bij het POVL betrokken geweest. Midden jaren tachtig is de O van overleg veranderd in de O van ondersteuning: dat hing samen met de ambitie en behoefte om de krachten te bundelen. Toen is er een Stichting rondom het POVL opgericht.

Wilt u meer informatie over provinciale samenwerking in Limburg? Neem dan contact op met Al Wandler, 046-4571919, awandler piw.nl.