Succesvolle inzet Maatschappelijke banen in Landgraaf

Uiteraard is het een doel van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL) om mensen een betaalde baan te bezorgen. Dat is helaas niet voor alle cliënten haalbaar. Vrijwilligerswerk is dan een optie, bijvoorbeeld in de vorm van een Maatschappelijke Baan. Vanaf 1 februari 2007 is de Vrijwilligerscentrale Landgraaf als pilotproject met de uitvoering gestart. Voor de uitvoering van het project is een intensieve samenwerking met ISD BOL aangegaan.

 

Het mes snijdt aan twee kanten

Doel van een Maatschappelijke Baan is het bieden van een zinvolle tijdsbesteding aan uitkeringsgerechtigden die nog niet in staat zijn om toe te werken naar een betaalde baan. De werkzaamheden die een uitkeringsgerechtigde verricht moeten, als het even kan, ten goede komen aan de Landgraafse gemeenschap. Het mes snijdt zo altijd aan twee kanten. In het vrijwilligerswerk is elke ondersteuning welkom. En uitkeringsgerechtigden kunnen door een Maatschappelijke Baan nieuwe sociale contacten opdoen, bestaande contacten behouden en een goed dagritme opdoen. Mensen worden door een Maatschappelijke Baan vaak ook actiever. Zij gaan naast hun Maatschappelijke Baan bijvoorbeeld sporten en besteden meer tijd aan persoonlijke verzorging.

 

Hulp van een jobcoach

Mensen die een maatschappelijke baan hebben, worden vanuit de vrijwilligerscentrale begeleid door een jobcoach vrijwilligerswerk. De jobcoach zoekt daarbij de samenwerking met iemand die begeleiding vanuit de vrijwilligersorganisatie op zich neemt. Er wordt een nauwe samenwerking opgebouwd tussen uitkeringsgerechtigde, de vrijwilligersorganisatie en de jobcoach. Bij een Maatschappelijke Baan investeren uitkeringsgerechtigden gedurende een half jaar wekelijks gemiddeld 9,8 uur per week in hun Maatschappelijke Baan. Ze zijn onder andere actief in speeltuinen, op sportvelden, bij jeugdorganisaties en op scholen in de klussendienst.

 

Wekelijks 637 uur extra ondersteuning vrijwilligerswerk door Maatschappelijke banen

Onlangs is de notitie Maatschappelijke Banen geëvalueerd over de periode 1 februari 2007 tot 1 oktober 2009. Op 1 oktober 2008 waren 41 personen actief binnen een Maatschappelijke Baan. Uiteindelijk zijn vijf personen daadwerkelijk naar een reguliere baan of een leer-/werktraject doorgestroomd. Eén persoon heeft een parttime baan gevonden en volgt daarnaast een opleiding.

 

Naast deze directe resultaten, zijn er ook resultaten voor de samenleving merkbaar. Vrijwilligersorganisaties zitten verlegen om vrijwilligers. Door de inzet van uitkeringsgerechtigden is 637 uur per week aan vrijwillige inzet extra ontstaan. Ondanks het feit dat ook begeleiding vanuit de organisaties nodig is en de prestaties van betrokkenen soms niet meteen voldoen aan de verwachtingen, zijn de organisaties uiteindelijk ook tevreden. Door uitkeringsgerechtigden te activeren levert de uitvoering van de Notitie Maatschappelijke Banen ook een effect op in het kader van de Wmo: het bevorderen van de maatschappelijke participatie.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de notitie maatschappelijke banen contact op met Joep kleinen, Coördinator Vrijwilligerscentrale Landgraaf: 045 – 56 95 346.