Steunpunt Vrijwilligers Weln�h stelt zich aan u voor

In deze rubriek stelt een vrijwilligerscentrale zich aan u voor. In deze editie van Centrales Centraal is consulent Tineke Eendebak van Steunpunt Vrijwilligers van Welnúh op de Utrechtse Heuvelrug aan het woord.

Twee jongeren aan de slag bij stichting Natuurlijk Sterkenburg.Wie zijn jullie en hoe lang bestaan jullie?
Het Steunpunt Vrijwilligers in een onderdeel van de Welzijnsstichting Welnúh op de Utrechtse Heuvelrug. Deze organisatie is werkzaam in zes verschillende sectoren: mantelzorg, ouderenwerk, jongerenwerk, Steunpunt Welzijn Zorg en Wonen, cultureel werk en vrijwilligerswerk. Welnúh bestaat sinds 2007, maar is een product van verschillende fusies met de andere welzijnsstichtingen op de Utrechtse Heuvelrug.

Wat is kenmerkend voor het vrijwilligerswerk op de Utrechtse Heuvelrug?
Het vrijwilligerswerk op de Utrechtse Heuvelrug is erg divers. Er zijn veel prachtige mogelijkheden om in de natuur vrijwilligerswerk te doen, het echte 'handen-uit-de-mouwen' steken in de aarde. Maar ook op cultureel gebied is veel te doen. De Utrechtse Heuvelrug is rijk aan landgoederen en cultureel erfgoed, zoals Huis Doorn en het Tabaksteeltmuseum in Amerongen. Daarnaast is er veel goed georganiseerd vrijwilligerswerk in de zorg. Dat varieert van de activiteitenmiddagen in de zorginstellingen tot maatjesprojecten, klussendiensten, tafeltje-dek-je projecten et cetera. Er zijn tal van sportinitiatieven voor jong tot oud. Ook het jongerenwerk heeft verschillende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. De openheid van organisaties voor het meedoen aan nieuwe initiatieven, zoals de NL DOET of de maatschappelijke stages is typerend voor de vrijwilligersorganisaties op de Utrechtse Heuvelrug.

Wat doen jullie om het vrijwilligerswerk op de Utrechtse Heuvelrug te ondersteunen?
Het Steunpunt Vrijwilligers is er momenteel vooral op gericht vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Dit door middel van: advies en informatie, digitale vacaturebank, deskundigheidsbevordering, reproductie en audiovisuele uitleen, het faciliteren van netwerkbijeenkomsten, zoals de Informatiemarkt en de Beursvloer. Tevens organiseert het Steunpunt Vrijwilligers voor de drie middelbare scholen de maatschappelijke stages.

Hoe ziet het vrijwilligerswerk op de Utrechtse Heuvelrug er over drie jaar uit? Wat zijn jullie wensen en dromen?
Het Steunpunt Vrijwilligers hoopt meer mogelijkheden te krijgen om het vrijwilligersklimaat in de Utrechtse Heuvelrug te versterken. Op dit moment zijn we vooral gericht op de organisaties. We willen de inwoners van de U.H. meer prikkelen mee te doen aan grote projecten zoals NL DOET, om ze vervolgens te stimuleren zich in te zetten als vrijwilliger bij maatschappelijke organisaties. Daarnaast willen we graag een grote enquête houden om de algemene houding ten opzichte van het vrijwilligerswerk te onderzoeken én inwoners te attenderen op de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Er liggen nog heel veel kansen op de Utrechtse Heuvelrug.

Cruciaal voor een Steunpunt Vrijwilligers is dat de inwoners ons kunnen vinden. Bijna iedereen komt wel eens met vrijwilligerswerk of met maatschappelijke organisaties in aanraking. Alle mensen in dit veld zijn belangrijk. Als ze vragen hebben, maar ook als belangrijke schakel in het sociale web van de Utrechtse Heuvelrug. Het Steunpunt Vrijwilligers moet het middelpunt zijn van dit web waarlangs mensen zichzelf en elkaar kunnen versterken.

Wat is jullie ‘best practice’ of meest briljante idee? Waar zijn jullie trots op?
Het Steunpunt Vrijwilligers is een stabiele kracht voor een groot aantal organisaties. Informatievoorziening, advies of verschillende mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering worden regelmatig aangeboden. Organisaties kunnen wanneer nodig ons altijd vinden. Het Steunpunt Vrijwilligers als betrouwbare partner voor het vrijwilligerswerk heeft zijn weerslag op de maatschappelijke stages. Deze worden al zeven jaar elk jaar met veel succes, georganiseerd. Een van de scholen heeft, wegens het succes van de MaS, besloten de leerlingen een stage aan te bieden van 60 uur, in plaats van de voorgeschreven 30 uur. Meer dan 200 maatschappelijke organisaties ontvangen leerlingen van de drie middelbare scholen en de leerlingen zijn aan het einde van hun stage periode altijd erg enthousiast.

Kijk voor meer informatie op www.welnuh.nl.

Welnúh is ook te vinden op: LinkedIn: Vrijwilligerswerk op de Utrechtse Heuvelrug, Twitter: Welnuh0343 of via Facebook.

 

Duurzaamheidsstage van het WNF