Starten met structurele samenwerking

Apeldoorn is uitgeroepen tot één van de twintig pilotlocaties voor maatschappelijke stage. Dit jaar werken 12 scholen samen om 1650 stageplaatsen te realiseren. Maar de pilot is meer dan zoeken naar voldoende leuke stageplaatsen.

Schoolbesturen in Apeldoorn hebben met elkaar om tafel gezeten om na te denken over het ontwerp van structurele samenwerking. “De pilot is voor ons de start voor het opbouwen van structurele samenwerking”, zo meldt de penvoerder Wim Hoetmer van de Veluwse Scholengroep. “We zijn collega’s in plaats van concurrenten. We zitten als besturen op één lijn en gaan samen werken voor maatschappelijke stage.” Projectleider Annette Duenk is vanuit Wisselwerk (zie www.wisselwerk.nu) de persoon die de samenwerking en afstemming in goede banen moet leiden. Maar ook is zij er om organisaties te betrekken bij het nadenken over passende stagevormen en –klussen.

Meer weten over de aandachtspunten van deze en andere pilots maatschappelijke stage?
Klik hier of neem contact op met coördinator Fer Loos.