Samenwerking NOV en advocatenkantoor in Utrecht

In het kader van Maatschappelijk Bewust Ondernemen heeft het gerenommeerde advocatenkantoor Bosselaar & Strengers te Utrecht aan Vereniging NOV een aantrekkelijk samenwerkingsaanbod gedaan. Bosselaar & Strengers Advocaten is een kantoor van meer dan 30 advocaten, werkzaam op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht, personen- en familierecht en op het gebied van vastgoed. Het bestuur van NOV is zeer ingenomen met deze samenwerking. Juridische vraagstukken en kwesties doen zich ook in het vrijwilligerswerk regelmatig voor, zij kunnen bestuurders en vrijwilligers van organisaties soms tot wanhoop drijven. Een meer toegankelijk juridisch advies kan in veel gevallen ook een preventieve werking hebben.

Bosselaar & Strengers stellen hun juridische diensten beschikbaar voor non-profitorganisaties die onvoldoende middelen hebben om juridische bijstand door advocaten te betalen. Indien vrijwilligersorganisaties aan enkele (geografische en financiële) voorwaarden voldoen kunnen zij tegen sterk gereduceerde tarieven rechtshulp ontvangen. Gezien de vestigingsplaats van het advocatenkantoor geldt dit aanbod voor aangesloten vrijwilligersorganisaties die gevestigd zijn binnen de provincie Utrecht. Ook vrijwilligerscentrales kunnen met juridische vraagstukken een beroep doen op de deskundigen van het kantoor.

Organisaties die benieuwd zijn of ze in aanmerking komen voor bovengenoemde rechtshulp, kunnen contact opnemen met Bosselaar & Strengers Advocaten, de heer E.L.A. van Emden ( e.emden bs-advocaten.nl ), mevrouw L.J.F.H. Walstock ( l.walstock bs-advocaten.nl ) of mevrouw S.P.A. Wensink-Vergunst ( m.wensink bs-advocaten.nl ). Allen zijn te bereiken via telefoonnummer 030 234 72 34.