Samen werken, samen sterker!

Zowel u van de vrijwilligerscentrales als lokale sportservicebureau’s ondersteunen sportverenigingen op het vlak van werven en plaatsen van vrijwilligers, ondersteuning van vrijwilligersbeleid en mogelijk ook maatschappelijke stages. De vraag van sportverenigingen naar meer vrijwilligers is van alle tijden, extra handen zijn altijd welkom. Maatschappelijke stages is een mogelijk antwoord hierop voor sport-verengingen. Scholen en leerlingen zoeken maatschappelijke stageplaatsen, en de sector Sport kan deze bieden. 

Om goed inzicht te krijgen in de bestaande situatie op het gebied van samenwerking tussen vrijwilligerscentrales en sportorganisaties, vragen wij u om 6 vragen te beantwoorden.
Na het invullen van deze korte enquête, ontvangt u het document Samen werken, samen sterker! met waardevolle informatie over samenwerken met de sportsector. 

Heeft u nog vragen over dit initiatief of wilt u de samenwerking met sportorganisaties in uw gemeente of regio ook intensiveren en kan daar hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met: Inge van Steekelenburg van MOVISIE of met Dayenne L’abée van NISB.