Rol vrijwilligerssteunpunt in preventie seksueel misbruik

Op 2 maart hebben zestien vertegenwoordigers van vrijwilligerssteunpunten en andere ondersteuners van vrijwilligers deelgenomen aan de bijeenkomst 'Seksueel misbruik: mooi niet!'. Zij maakten kennis met onderdelen van het project 'In Veilige Handen: preventie van seksueel misbruik van minderjarigen in vrijwilligerswerk.'

Tijdens de bijeenkomst bleek dat steunpunten veel kunnen ondernemen:
1. Standaard vragen opnemen in de vacatureformulieren over de Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken.
2. Het eigen vrijwilligersbeleid aanpassen, wanneer er vanuit het steunpunt vrijwilligersprojecten worden gedraaid met minderjarigen of andere kwetsbare groepen.
3. Voorlichting door middel van thema-avonden, lezingen, workshops etc.
4. Deskundigheidsbevordering door middel van een uitgebreidere training.
5. Organiseren van intervisie met meerdere organisaties die aan de slag willen met preventie van seksueel misbruik.
6. Zelf kundiger worden en advies geven aan organisaties over wat ze kunnen doen.
7. Als vrijwilligerssteunpunt zorgen voor een vertrouwenspersoon of een vertrouwensadviseur, of voor tuchtrecht.
8. Zorgen dat het onderwerp bij de gemeente op de agenda komt.

Op 1 april vindt opnieuw een training plaats in het vervolg van 'In Veilige Handen'. Dit keer voor besturen en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties. Meer informatie over deze training vindt u hier.