Prijsvraag

Welke trends in het vrijwilligerswerk ziet u de komende 10 jaar naar boven komen?

MOVISIE is bezig met de voorbereiding van het nieuwe Trendrapport Vrijwillige Inzet. Om de twee jaar maakt MOVISIE een Trendrapport Vrijwillige Inzet. De bedoeling van het Trendrapport is gemeenten, vrijwilligersorganisaties en ondersteuners te informeren over nieuwe ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk, zodat partijen daar tijdig op in kunnen spelen. Ook moet het Trendrapport bijdragen aan het publieke debat over de toekomst van vrijwillige inzet. In vorige Trendrapporten zijn een aantal trends gesignaleerd, zoals individualisering, flexibilisering, internationalisering en informatisering.

De komende 10 jaar staan we voor nieuwe uitdagingen: de overheid bezuinigt en laat meer over aan de verantwoordelijkheid van burgers en het maatschappelijk middenveld. Het bedrijfsleven zoekt nieuwe mogelijkheden voor partnership bij maatschappelijk betrokken ondernemen. Welke trends zullen het gevolg zijn van deze verschuivingen in verantwoordelijkheid? De vraag is wat de gevolgen voor vrijwillige inzet zullen zijn van een terugtrekkende overheid en een meer prominente rol van het bedrijfsleven bij vrijwillige inzet. En wat zal de rol en positie daarbij worden van vrijwilligerscentrales en -steunpunten?

Prijsvraag

Geef in 250 woorden uw visie op welke trend(s) de komende 10 jaar zich voor zullen doen bij vrijwillige inzet. Welke trend zal daarbij volgens u dominant zijn?

Wat kunt u winnen?

  • De eerste 10 inzenders ontvangen het boek Wijzer in de toekomst van Jan Nekkers, een must voor iedere trendwatcher.
  • Alle inzenders ontvangen het boekje Van 2010 tot 2020 waarin Futureconsult drie trends beschrijft voor de komende tien jaar.
  • De uiteindelijke prijswinnaar krijgt € 500,- die hij of zij vrij kan besteden aan een doel dat het vrijwilligerswerk ten goede komt.

U kunt  tot 30 juni reageren op www.movisie.nl/trend. De jury wijst uiterlijk 1 augustus de winnaar aan.