Praktische hulp voor kascommissie en bestuurders

Bijna elke vrijwilligersorganisatie heeft wel een kascommissie, die als taak heeft het jaarlijkse financieel verslag te controleren. De Kascommissiegids is een praktische gids voor elk lid van een kascommissie, helder en gebruiksvriendelijk opgesteld. Eigenlijk voor elke kascommissie een 'must', want elke kascommissie heeft een verantwoordelijke taak en zonder een goede handleiding is het haast onmogelijk om het financieel verslag gedegen en efficiënt te controleren. Zowel heel ervaren als de niet ervaren kascommissies vinden in De Kascommissiegids ongetwijfeld veel nuttige tips en trucs.

De tekst over belastingen (loonheffingen, omzetbelasting, kansspelbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting) is afgestemd met specialisten van de belastingdienst. Als uw kascommissie de eenvoudige checklists volgt, wordt uw vereniging of stichting nooit meer onverwacht geconfronteerd met belastingnaheffingen en boetes. Ook is in de vierde druk aandacht besteed aan de verplichtingen die vrijwilligersorganisaties kunnen hebben aan Buma/Stemra en SENA.

Veel van de informatie die voor kascommissies bestemd is, is óók interessant voor penningmeesters en andere bestuurders. Zo bevat de gids bijvoorbeeld een hoofdstuk over “Organisatie van het geldverkeer en van de administratie” met 15 concrete tips om het geldverkeer en de administratie te beveiligen. Voorkómen van fraudes en onopzettelijke fouten dus. En de eisen die de wet stelt aan vrijwilligersorganisaties voor wat betreft balans, resultatenrekening, toelichting en andere zaken zijn overzichtelijk op een rij gezet.

Voor Verenigingen van Eigenaren is een speciale Kascommissiegids beschikbaar.

Bezitters van De Kascommissiegids kunnen gratis gebruik maken van de vraagbaakfunctie op deze website en ook gratis de handige checklists downloaden!

Meer informatie op de website www.kascommissiegids.nl.