Post-hbo opleiding voor co�rdinatoren van vrijwilligerssteunpunten

In september 2011 gaat aan de Hogeschool Utrecht een post-hbo opleiding starten voor coördinatoren van vrijwilligerssteunpunten. De opleiding is in nauwe samenwerking van de Hogeschool Utrecht en MOVISIE opgezet.

Gedurende een heel schooljaar wordt gewerkt aan het opdoen van kennis over vrijwillige inzet en ondernemend werken, het ontwikkelen van vaardigheden die horen bij een ondernemende wijze van opereren binnen een steunpunt vrijwilligerswerk. Tot slot bezitten de deelnemers na afloop van de opleiding het vermogen op het eigen functioneren te kunnen reflecteren en de eigen professionalisering te kunnen vormgeven.

Coördinatoren van vrijwilligerssteunpunten hebben een bijzonder vak. Het is een vak waarin hard wordt gewerkt, soms zo hard dat strategie, beleid, innovatie en kwaliteitsontwikkeling wel eens buiten beeld verdwijnen. Toch zijn deze zaken hard nodig om steunpunten te laten overleven.

Steunpunten zijn dienstverleners aan vrijwilligersorganisaties, maar vaak ook spreekbuis, doorgeefluik en intermediair van het veld. De gemeente maakt gebruik van deze input, maar is tegelijk de financier en grootste klant. Dat maakt de strategische positie van steunpunten soms ingewikkeld.

Vrijwilligerssteunpunt als maatschappelijke onderneming

Vrijwilligerssteunpunten zijn constant in ontwikkeling. In 2007 kregen zij een nieuwe impuls door de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het kader van deze wet zijn gemeenten verplicht vrijwilligerswerk en mantelzorg te ondersteunen. Om gemeenten een kader te bieden om vrijwilligerswerkbeleid in te vullen zijn er basisfuncties opgesteld. Met deze basisfuncties hebben gemeenten houvast om hun lokale ondersteuningsstructuur effectief in te richten, aan te sturen en lokale inspanningsverplichtingen te formuleren.

Een tweede ontwikkeling is de introductie van maatschappelijke stages en de functie van maatschappelijk makelaar. Maatschappelijk makelaars worden geacht meer te zijn dan stagebemiddelaars. Ze adviseren, trainen, ontwikkelen, innoveren.

Het is belangrijk dat de personen die betrokken zijn bij de ondersteuning van het vrijwilligerswerk de juiste competenties bezitten om de nieuwe basisfuncties uit te kunnen voeren. De invoering van de basisfuncties en de maatschappelijke makelaarsfunctie vraagt van steunpunten vrijwilligerswerk in te spelen op wat er vanuit de samenleving en vanuit opdrachtgevers (gemeenten) op hen af komt. Zij moeten daarvoor (nog) betere maatschappelijke ondernemers worden.

Doelgroep opleiding

De doelgroep van de opleiding zijn coördinatoren, adviseurs, consulenten en projectleiders van steunpunten vrijwillige inzet op ‘senior’ niveau. De opleiding richt zich op medewerkers die meedenken over de strategische koers van het steunpunt, die deelnemen aan het leggen van contacten en het opzetten van netwerken. De opleiding richt zich niet op medewerkers van de vacaturebank of andere uitvoerende medewerkers.

Meer informatie

Binnenkort komt een brochure beschikbaar met praktische informatie en de inhoud van de opleiding. De inschrijving is in april gestart. Je kunt nu al je belangstelling aangeven, zodat de brochure en inschrijfformulier zo snel mogelijk naar je toe wordt gestuurd. Neem hiervoor contact op met Saskia Daru, s.daru movisie.nl of 030 789 2049.