NOVi, landelijke netwerkbijeenkomst van centrales

Het landelijke netwerk van vrijwilligerscentrales, NOVi kwam op 17 februari voor de tweede keer bijeen. Elf lokale en regionale netwerken namen deel aan het overleg. Op Zeeland en de regio Zuid-Holland Zuid na waren alle regio’s aanwezig, wat zorgde voor een goede opkomst. Bij de start van de bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen en activiteiten van de aanwezige netwerken. Hieruit bleek al snel dat er een aantal onderwerpen die er uitspringen omdat daar de meeste netwerken mee bezig zijn: Maatschappelijke stage, deskundigheidsbevordering voor organisaties, projecten als Beursvloer, NL Doet, en Helden om de hoek, websites en databases en moeilijk plaatsbare vrijwilligers. Deze onderwerpen werden door bijna alle netwerken herkend.

Voor- en nadelen
Een aantal netwerken buigt zich over de vraag of het niet verstandig is om het netwerk om te vormen tot een organisatie. Het voordeel hierbij is dat deze organisatie gesprekspartner kan zijn voor de provincie en daarvan ook gelden kan ontvangen. Nu gaan veel middelen richting provinciale onderzoeks- en advies centra , die op hun beurt weer een beroep doen op de lokale vrijwilligerssteunpunten. Naast voordelen zijn de nadelen grote centrales relatief meer te zeggen kunnen krijgen dan de kleinere centrales wardoor er ongelijkheid ontstaat. Het Provinciale Overleg Vrijwilligerssteunpunten Limburg (POVL) heeft goede ervaringen. In Noord-Holland worden ook stappen gezet voor het oprichten van een gezamenlijke organisatie. 

Opvallend is dat er weinig binnen de netwerken gesproken wordt over de basisfuncties. De meeste gemeenten zijn wel begonnen met het beleid rond deze functies maar centrales merken er nog weinig van. Tot slot blijken er ook twee netwerken actief te zijn als netwerk mantelzorg. Naast vrijwilligers worden hier ook thema’s met betrekking tot de mantelzorg besproken.

Thema’s
Centrale thema van deze eerste netwerkbijeenkomst in 2010 waren de branchefunctie en de visie op de branchevorming. Voor degene die het eerder gemist hebben, een brancheorganisatie bestaat bij de gratie van vijf functies. Wanneer deze functies in meerdere of mindere mate aanwezig zijn mag de organisatie zich met recht een brancheorganisatie noemen. De functies zijn: interne afspraken, externe afspreken, dienstverlening, belangenbehartiging en zingeving. De activiteiten van NOV zijn naast de branchefunctie gelegd en de overwegende indruk was dat vereniging NOV een brancheorganisatie is voor de steunpunten Vrijwillige Inzet.

Visie
Visie op de branche en het netwerk is een lastiger thema. De vragen: 'waar gaan we voor?' en 'waar staan we voor?' als netwerk blijken moeilijker te beantwoorden. Een kleinere groep zal zich via de mail en telefonisch over deze vragen buigen en volgende keer wordt hierop teruggekomen

Tot slot is het netwerk geïnformeerd over een aantal (nieuwe) werkvormen binnen het concept van maatschappelijk betrokken ondernemen en is de voortgang van het Europese Jaar van Vrijwilligers (EJV) besproken. Deelname aan de netwerkbijeenkomst was intensief, maar beladen met kennis, inspiratie en nieuwe inzichten weer naar de eigen netwerken gegaan. De volgende netwerkbijeenkomst van NOVi is gepland op woensdag 2 juni.

Voor het netwerk zijn de bestuursleden van NOV nog op zoek naar deelnemers voor de agendacommissie. De agendacommissie bepaald de onderwerpen waarover in het landelijke netwerk wordt gesproken. Het is een beperkte tijdsinvestering, omdat de meeste voorbereidingen van de netwerkbijeenkomst via de mail en telefonisch gedaan kunnen worden. Interesse? Meld je aan bij Wisse de Vries, stichting Welsean, 075-6590909 of wisse.devries welsean.nl .